WORLD IN NORWEGIAN

How to say "world" in Norwegian

Results: 4827, Time: 0.1351


Examples of World in a Sentence

Between our world and their world.
Vår verden og deres.
Your world is not real.".
Verdenen din er ikke virkelig.".
It's a complicated world, johnny.
Det er en komplisert verden, johnny.
Amir, it's a new world now.
Amir, det er en ny verden nå.
That world isn't yours.
Den verdenen er ikke din.
That's like saying every world you could ever imagine isn't your thing.
Så alle tenkelige verdener er ikke din greie?
You took my husband, my world, and my happiness.
Du tok min mann, min verden og min lykke.
Claire, what's your world like?
Claire, hvordan er verdenen din?-Hva?
Millions of souls from every federation world holding hands.
Millioner av sjeler fra alle føderasjons verdener som holder hverandre i hendene.
It's a new world, antonina.
Det er en ny verden, antonina.
This world doesn't belong to them.
Denne verdenen tilhører ikke dem.
They're not of asgard, nor any world known.
De er ikke av åsgard, eller noen kjente verdener.
You can move from one world to the other.
At det er en plass der man kan bevege seg mellom to verdener.
Faunia farley is not in your league and she's not from your world.
Faunia farley er ikke i din vektklasse og ikke fra din verden.
Your whole world is black and white.
Hele verdenen din er svart og hvit.
His link between this world and the next.
Forbindelsen mellom hans to verdener.
I found this new world here.
Jeg fant en ny verden her.
Well, clark was never yours in this world.
Vel, clark var aldri din i denne verdenen.
She's my whole world.
Hun er hele verdenen min.
Clark is my world.
Clark er min verden.
Besides, we both know how vulnerable the digital world is to infiltration.
Og vi vet begge hvor sårbar den digitale verdenen er.
He sent me from my world.
Han sendte meg fra min verden.
They have ruined my world.
De har ødelagt verdenen min.
A new world.
En ny verden.
He threatens our entire world.
Han truer hele verdenen vår.
They're adults, in an adult world.
De er voksne i en voksen verden.
It's not possible, not in this world.
Det er ikke mulig, ikke i denne verdenen.
Show me your world, chris.
Vis meg din verden, Chris!
My community, my country, and my world.".
Fellesskapet mitt, landet mitt, og verdenen min.".
It's a dangerous world, guerrero.
Det er en farlig verden, guerrero.

Results: 4827, Time: 0.1351

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"World" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More