WORLD IN NORWEGIAN

Translation of World in Norwegian

S Synonyms

Results: 5589, Time: 0.0311

Examples of using World in a sentence and their translations

He 's an innocent in this world, is not he?
Han er uskyldig i denne verden, er han ikke?
Our world, we hope.
Vår verden, håper vi.
Other sentence examples
I am supposed to go to sea world in three weeks.
Jeg skal til sea world om tre uker.
It 's a new world, omar.
Det er en ny verden, omar.
Your world is not real.".
Verdenen din er ikke virkelig.".
The CEO of green world does not drive a hybrid!
Administrerende direktør i green world ikke kjøre en hybrid!
Green world is shutting down their manhattan store!
Green world er nedleggelse deres manhattan butikken!
It 's a complicated world, johnny.
Det er en komplisert verden, johnny.
That 's like saying every world you could ever imagine is not your thing?
Så alle tenkelige verdener er ikke din greie?
If she dies in this world, then she wakes up.
Hvis hun dør i denne verdenen, vil hun våkne.
On monday of world affairs week, roger would show a film.
Mandagene i world affairs-uken viste roger en film.
Millions of souls from every federation world holding hands.
Millioner av sjeler fra alle føderasjons verdener som holder hverandre i hendene.
It 's a new world, antonina.
Det er en ny verden, antonina.
It 's this world that i am worried about, talget, not the next.
Det er denne verdenen jeg er bekymret for, ikke neste.
Every world knows it.
Alle verdenene vet det.
They are not of asgard, nor any world known.
De er ikke av åsgard, eller noen kjente verdener.
And this new world is ugly.
Og denne nye verdenen er stygg.
They do not fit in either world.
De passer ikke inn i noen av verdenene.
In 1980 it became a UNESCO world heritage site and was cited as the-.
I 1980 ble det et UNESCO world heritage site og ble citerett-.
It 's a new world, pauline.
Det er en ny verden, pauline.
It 's our world now!
Det er vår verden nå!
His link between this world and the next.
Forbindelsen mellom hans to verdener.
Freddie from record world says the album 's been selling all of a sudden.
Record world sier at indigo har begynt å selge.
Claire, what 's your world like?
Claire, hvordan er verdenen din?- hva?
Clark is my world.
Clark er min verden.
This is a record on wise world and it 's by.
Låten er fra wise world og spilles av.
Your whole world is black and white.
Hele verdenen din er svart og hvit.
A new world.
En ny verden.
I am a journalist from world international.
Jeg er journalist for world lnternational.
I have seen this world. i am.
Jeg har sett denne verdenen.

Results: 5589, Time: 0.0311

S Synonyms of "world"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More