WOULD HAVE MADE IN NORWEGIAN

How to say would have made in Norwegian

S Synonyms

Results: 31, Time: 0.171

Examples of using Would Have Made in a sentence and their translations

We would have made him a federal judge if the GOP hadn't blocked it.
Han ville blitt føderal dommer om ikke republikanerne sa nei.
We would have made improvements around here, oil or no oil.
Vi ville ha gjort forbedringer her, olje eller ingen olje.
He would have made a good coat.
Den ville blitt en fin kappe.
She would have made a great mum.
Hun hadde blitt en kjempegod mor.

Had you been there, it would have made my welcome complete.
Din tilstedeværelse ville ha gjort velkomsten min fullendt.
You would have made a hell of a patriot.
Du ville blitt en helvetes god patriot.
You would have made a great dad, logan.
Du hadde blitt en flott far, logan.
Yes. you would have made it. definitely.
Ja, du ville ha gjort det, definitivt.
It would have made us all rich.
Vi ville blitt rike alle sammen.

It would have made me judge, jury, and executioner, with zero accountability.
Jeg ville blitt dommer, jury og bøddel, uten forklaringsplikt.
You would have made a pretty good cowboy yourself, hans.
Du hadde blitt en ganske bra cowboy selv, hans.
His condition would have made this gesture impossible.
Tilstanden hans ville ha gjort den bevegelsen umulig.
I don't understand, we would have made such great parents.
Vi ville blitt flotte foreldre.
Only one man would have made a good probation officer.
Kun én mann hadde blitt en god tilsynsfører: kafka.
That would have made an impression on the captain.
Det ville ha gjort et stort inntrykk på kapteinen.
She would have made a great repeat customer.
Hun ville blitt en flott returnerende kunde.
Yeah. like you would have made such a great fuckin' mother, huh?
Som om du hadde blitt en god mor.
Because people like me would have made it difficult for her.
Folk som jeg ville ha gjort livet slitsomt for henne.
You would have made a decent romulan.
Du ville ha gjort en anstendig romulanske.
You would have made a great mother.
Du hadde blitt en god mor.
You probably would have made a good bitch for me.
Du ville blitt ei god merr.
They would have made life impossible.
De ville ha gjort tilværelsen umulig.
I wonder if doakes would have made a good lieutenant.
Jeg lurer på om doakes ville blitt en god førstebetjent.
Shining shoes would have made me a success story compared to him.
Om jeg hadde blitt skopusser, så hadde jeg overgått ham.
That's too bad, you would have made a cute couple.".
Så synd, dere ville blitt et søtt par.".
It would have made quite the memento.
Det ville blitt et fint minne.
You would have made a great secretary of state.
Du ville blitt en flott utenriksminister.
He would have made a wonderful father.
Han ville blitt en bra far.
We would have made a terrible team.
Vi ville blitt et elendig team.
That would have made things so much easier.
Det hadde gjort ting mye enklere.

Results: 31, Time: 0.171

"Would have made" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More