WOZNIAK IN NORWEGIAN

How to say wozniak in Norwegian

Results: 162, Time: 0.0394

English-norwegian dictionary

Examples of using Wozniak in a sentence and their translations

Penny, steve wozniak was one of the cofounders of apple computer.
Penny, steve wozniak var en av oppfinnerne av apple computer.
That's steve wozniak, sitting out there.
Det er steve wozniak som sitter der ute.
And i, david wozniak, am the father of this child.
Og jeg, david wozniak, er far til dette barnet.
Wozniak doesn't know anything.
Wozniak vet ingenting.
And whatever you do, do not go to wozniak.
Ikke gå til wozniak, hva du enn gjør.
Wozniak owns this place?
Eier wozniak dette?
I let wozniak be the monster he is.
Jeg lot wozniak være monsteret han virkelig er.
Bring me the face of steve wozniak.
Bring meg ansiktet til steve wozniak.
I'm your dad's friend, steve wozniak.
Jeg er din fars venn, steve wozniak.
Hello, david wozniak.
Morn, david wozniak.
And i saw on your overdue bills that your name is david wozniak.
Jeg så på regningene dine at du heter david wozniak.
Wozniak, don't you leave.
Wozniak. du går ikke herfra.
It began with wozniak.
Nei. det begynte med wozniak.
Wozniak has nothing to do with this.
Wozniak har ikke noe med dette å gjøre.
Wozniak used you to find out who zepeda was gonna name at his appeal.
Wozniak utnyttet deg for å finne ut hvem zepeda nevnte som vitne.
We need to tell wozniak.
Vi må si det til wozniak.
That's wozniak.
Det er wozniak.
Wozniak took everything.
Wozniak tok alt.
I have wozniak and donnie on a wire planning a heist.
Jeg tok opp wozniaks og donnies planlegging.
I confirmed for wozniak that his gut was right, to protect you.
Jeg bekreftet at wozniaks instinkt var riktig for å beskytte deg.
Wozniak's wife.
Wozniaks kone.
I can't tell if sleeping with nava was your idea or Wozniak's.
Jeg vet ikke om sexen var din eller wozniaks idé.
Wozniak has a source in internal affairs.
Wozniaks kilde i internavsnittet sier at FBI har roet seg.
However, in an exclusive interview, steve wozniak has slammed the integrity of his old friend steve jobs.
Men i et eksklusivt intervju har steve wozniak kritisert integriteten til sin gamle venn steve jobs.
John, if you're here about your legacy, you need to form a line behind wozniak.
John, om du er her angående arven etter deg, må du stille deg i kø bak wozniak.

Results: 162, Time: 0.0394

"Wozniak" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More