YEAR IN NORWEGIAN

Translation of Year in Norwegian

S Synonyms

Results: 5934, Time: 5.1498

året (936) år (3902) års (151) ar (27) årets (18) årene (25) aret (10)

Examples of using Year in a sentence and their translations

År

( years , age )
Women per year for raloxifene.
Kvinner per år for raloksifen.
Next year, i hope.
Neste år, håper jeg.

Års

( years )
Year survival,
Års overlevelse,
Denmark, may 1945 five year german occupation ends.
DANMARK MAI 1945 fem års tysk okkupasjon er slutt.

Ar

( years , ar , are )
One year before waterloo.
Ett ar før waterloo.
Give me another year and watch out!
Gi meg ett ar til, og pass pa!

Årets

( of the year )
This year 's international man of mystery is.
Dette årets internasjonale hemmelige agent er: austin powers.
This is for the entire first year 's tuition, plus a little something extra.
Dette er hele det første årets avgift, pluss litt ekstra.
Other sentence examples
Year later.
År senere.
Jellystone national park, 100th year anniversary.
Jellystone nasjonal park, 100 års jubileum.
Women per year for raloxifene.
Kvinner per år for raloksifen.
And now i got to sell next year crop.
Jeg må selge neste års avling.
You take last year, you the first.
Du tar siste året, du første.
Maybe next year, alison.
Kanskje neste år, alison.
Same year, different schools.
Samme ar, forskjellige skoler.
The 2 year data did not reveal any new safety findings.
Dataene fra de 2 årene avdekket ingen nye funn vedrørende sikkerhet.
I mean since one year, two months and 11 days.
Jeg mener det siste året, to måneder og elleve dager.
I got away, but fofinho got one year in jail.
Jeg slapp unna, men fofinho fikk ett års fengsel.
Six year.
Seks år.
Tommy, i mean, i played one year of high school ball.
Jeg spilte ett ar med high school-fotball.
Tonight 's only the most dangerous night all year.
Dette er årets farligste natt.
The first year that we were here my parents came to visit.
Det første aret vi var her, sa kom foreldrene mine pa besøk.
Maybe next year, brian.
Kanskje neste år, brian.
The 2 year data did not reveal any new safety findings.
Dataene fra de 2 årene avdekket ingen nye funn vedrørende sikkerhet.
That year, hungary was the only country in europe with a higher suicide rate.
Det året var ungarn eneste landet i europa med høyere selvmordstall.
We look forward to seeing you next year at the contest.
Vi ser fram til å se dere på neste års konkurranse.
This year 's top 10 finalists.
Dette årets topp 1 0-finalister.
And what year are we talking about now?
Hvilket ar snakker vi om na?
That year we both mustered up enough courage to leave our marriages.
Det aret samlet vi mot til a avslutte begge vare ekteskap.
Next year we will have that hotel in san francisco.
Neste år har vi et hotell i san francisco.

Results: 5934, Time: 5.1498

S Synonyms of "year"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More