YEARS AGO IN NORWEGIAN

Translation of Years ago in Norwegian

Results: 4312, Time: 0.0406

Examples of using Years ago in a sentence and their translations

Five years ago, i met you in a saloon.
For fem år siden møtte jeg deg i en saloon.
Four years ago.
For fire ar siden.
Years ago, you know.
År siden, vet du.
Years ago, it was just a pipe dream.
For 20 ar siden var det en ønskedrøm.
Retired, years ago.
Pensjonert, for årevis siden.
I lost my daughter two years ago.
Jeg mistet datteren min for to år siden.
My son, sam, died. two years ago.
Min sønn, sam, døde for to år siden.
I used to play, years ago.
Spilte, for årevis siden.
We met many years ago and we had a little thing.
Vi mottes for mange ar siden og vi hadde en liten greie.
Ashamed for letting melanie die all those years ago.
Skammer meg for å la melanie dø for alle de årene siden.
Jimmy and johnny, mercenaries in the congo ten years ago.
Jimmy og johnny, leiesoldater i kongo for ti år siden.
Your husband said that I-I broke your heart... all those years ago.
Ektemannen din sa at jeg knuste hjertet ditt... alle de årene siden.
Years ago, i was knifed in a bazaar in calcutta.
For 30 ar siden ble jeg stukket ned i calcutta.
I saw your sister years ago in london.
Jeg så søsteren din for årevis siden i london.
Quit years ago.
Sluttet for årevis siden.
Rachel died four years ago.
Rachel døde for fire år siden.
The emperor constantine built it as a reservoir... 1,600 years ago.
Keiser konstantin bygde det som vannreservoar for 1 600 ar siden.
If i wanted you, i would have had you years ago.
Om jeg ville ha deg, ville jeg ha fått deg for årevis siden.
The same thing happened 29 years ago.
Det samme skjedde for 29 ar siden.
Franz oberhauser died 20 years ago, james.
Franz oberhauser døde for 20 år siden, james.
We were married five years ago in the congo.
Vi giftet oss for fem ar siden i kongo.
I wish someone had told me that years ago.
Skulle ønske noen hadde sagt det for årevis siden.
Paris, two years ago.
Paris, for to år siden.
He wrote it over 500 years ago.
Han skrev det for over 500 ar siden.
Five or six years ago.
Fem eller seks år siden.
I took that thing apart years ago.
Dere vet at jeg tok den fra hverandre for årevis siden.
It was almost 20 years ago.
Det var for nesten 20 ar siden.
Chances are she died years ago.
Hun er nok død for årevis siden.
And jim, charlie crocker found you five years ago.
Og jim, charlie crocker fant deg for fem år siden.
I lost my memory a few years ago.
Jeg mistet hukommelsen for noen ar siden.

Results: 4312, Time: 0.0406

Word by word translation


years
- år års årevis ar årene
ago
- siden

S Synonyms of "years ago"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More