YES IN NORWEGIAN

Translation of Yes in Norwegian

S Synonyms

Results: 19431, Time: 0.1589

Yes
ja (17267) jo (1049) det (476)

Examples of using Yes in a sentence and their translations

Ja

( yeah , yes , well )
Yes, haynes or hayne.
Ja, haynes eller hayne.
Yes, sir, captain, sir.
Ja, sir, kaptein, sir.

Jo

( yes , are , yeah )
Yes, i think i know.
Jo, jeg tror jeg vet.
Yes, but he is from an agency.
Jo, men han er fra et byrå.

Det

( it , what )
I mean, yes, i am.
Jeg mener, det er jeg.
Yes, but you can not.
Men det kan du ikke.
Other sentence examples
Yes, this is carey.
Ja, dette er carey.
Yes.- and mellgren.
Ja... og mellgren.
Yes, and mitch and cameron and lily too.
Ja, og mitch, cameron og lily også.
Yes, but magnums?
Jo, men magnum?
That 's a yes.
Ja vel.
Yes, i remember you.
Jo, jeg husker deg.
Sir, yes, sir!
Ja, sir!
Yes, i almost forgot it.
Det hadde jeg nesten glemt.
Yes you were.
Det var du.
Yes, miss adler.
Ja, miss adler.
Yes, you can. you can stay here.
Jo, du kan bli her.
Yes, captain, my captain.
Ja, min kaptein.
Yes, but it was not you?
Jo, men det var ikke deg.- det var ikke meg?
Yes, but she 's not here right now.
Ja, men hun er ikke her akkurat nå.
Yes, we do not know.
Det vet vi ikke.
Yes, don barzini.
Ja, don barzini.
Yes, this is sally rayburn.
Ja, dette er sally rayburn.
Yes, dina tonerre.
Ja, dina tonerre.
Yes. that was not his fault.
Det var ikke hans feil.
No... yes, but... we have a problem.
Nei jo, men vi har problemer.
Yes, but i have to try everything.
Ja, men jeg må prøve alt.
Yes.- i did not know.
Det visste jeg ikke.
Yes, sir, sheriff, sir.
Ja, sir, sheriff, sir.
Yes... i have, i mean, i have... i have been.
Jo, jeg har, jeg mener.. jeg har vært.

Results: 19431, Time: 0.1589

S Synonyms of "yes"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More