Translation of "you" in Norwegian

Results: 1250131, Time: 0.07

du dere deg –Du Du –Dere Dere

Examples of You in a Sentence

Arlene, have you seen James?
Arlene, har du sett James?
Sinatora." you know"Sinatora"?
Sinatora. du vet Sinatora?
Are you with me, bandees?
Er dere med meg, korpsisser?
Not you, Linus?
Ikke deg, Linus?
Cellini, you and andy.
Cellini, du og andy.
You cannot sell them.
Dere kan ikke selge dem.
You know where they are, and what they're doing.
Du vet hvor de er og hva de gjør.
With you and Sophia?
Med deg og Sophia?
You could follow bobby joe and me.
Dere kunne følge bobby joe og meg.
Carla, you can't.
Carla. du kan ikke.
Eddie, have you heard from Owen?
Eddie, har du hørt fra Owen?
Jason... why didn't you steal from me?
Jason... hvorfor stjal dere ikke fra meg?
Julia doesn't deserve you.
Julia fortjener deg ikke.
Carlos... you said this wasn't about business.
Du sa det ikke var forretninger.
You do enjoy your wine, moreau.
Du liker vin, moreau.
After you, greg.
Etter deg, greg.
You saw what she did to the forest.
Du så hva hun gjorde i skogen.
Maybe you are meant for each other.
Dere kan være skapt for hverandre.
You have lost a few pounds, holmes.
Du har mistet noen kilo.
You said amaterasu.
Du sa amaterasu.
You didn't find them?
Fant dere dem ikke?
You have less than 10 minutes.
Dere har under ti minutter på dere.
You owe me a honeymoon.
Du skylder meg en bryllupsreise.
You said you could help us.
Du sa at dere kunne hjelpe oss.
And you, with young Simon?
Og deg med unge Simon?
You will survive, melli.
Du overlever nok, melli.
Lisa, you had a 125.
Lisa, du hadde en 125.
You want war, more killing.
Dere vil ha krig, at flere skal dø.
You can't beat them alone.
Du kan ikke overvinne dem alene.
You're breaking the peace.
Dere forstyrrer freden!

Results: 1250131, Time: 0.07

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More