YOU IN NORWEGIAN

How to say "you" in Norwegian

S Synonyms

Results: 112448, Time: 0.0518

Click norwegian translation to filter results
dere –Dere Dere

Examples of using "You" in a sentence and their translations

But he said that maybe you can help the valiena.
Men han sa at dere kanskje kan hjelpe valiena.
But you don't know where he is.
Men dere vet ikke hvor han er.
I understand you're his sons? That's right.
Dere er visst sønnene hans?
Take bridget and conor with you.
Ta med dere bridget og conor.
Maybe you are meant for each other.
Dere kan være skapt for hverandre.
You have less than 10 minutes.
Dere har under ti minutter på dere.
You want war, more killing.
Dere vil ha krig, at flere skal dø.
You're wasting a foot of timber.
Dere kaster bort en fot tømmer.
Where have you been, Jack?
Hvor har dere vært, Jack?
You're breaking the peace.
Dere forstyrrer freden!
You might wanna listen to this.
Dere burde høre på dette.
I gave you three days.
Jeg ga dere tre dager.
I won't let you kill her.
Dere får ikke drepe henne.
Why are you here in Paraiso?
Hvorfor er dere her i Paraiso?
We can give you food, water.
Vi kan gi dere mat... vann.
You got the call on this?
Dere fikk saken?
I wish i was the monster you think i am.
Jeg skulle ønske jeg var monsteret dere tror jeg er.
You were at the legion together.
Dere var på legion sammen.
Captain, they're not after you.
Kaptein, de er ikke etter dere.
You checked her computer.
Dere sjekket pc–en hennes.
I can't give you pablo.
Jeg kan ikke gi dere pablo.
I'm not gonna let you torture them.
Dere skal ikke få pine dem.
You must have a thousand questions.
Dere må ha tusen spørsmål.
And now we found you.
Og nå fant vi dere.
You got to pay to train.
Dere må betale for å trene.
I know, and i know you know, I'm innocent.
Jeg vet, og jeg vet at dere vet at jeg er uskyldig.
You shouldn't go there.
Dere burde ikke dra dit.
I tried, but i can't find you.
Jeg prøvde, men jeg kunne ikke finne dere.
I see you haven't heard of it.
Dere har ikke hørt om det.
But i didn't just kill you.
Men jeg ikke bare drepte dere.

Results: 112448, Time: 0.0518

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "you"


there
were they
people
do you
when you
one
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More