YOU ANY MORE IN NORWEGIAN

How to say you any more in Norwegian

S Synonyms

Results: 68, Time: 0.1851

English-norwegian dictionary

Examples of using You Any More in a sentence and their translations

I simply can't offer you any more insight than i already have.
Jeg kan bare ikke tilby deg mer innsikt enn jeg allerede har.
I didn't want to hurt you any more than i already had.
Jeg ville ikke såre deg mer enn jeg allerede hadde.
I'm not working for you any more.
Jeg jobber ikke for deg lenger.
I could not love you any more than i do right now.
Jeg kunne ikke elsket deg mer enn jeg gjør akkurat nå.
I don't want to see you any more.
Jeg vii ikke treffe deg igjen.
I don't even know what to say to you any more, martha.
Jeg vet ikke hva jeg skal si til deg lenger, martha.
I don't like you any more than you like me.
Jeg liker ikke deg mer enn du liker meg.
With pierce dead, it don't even pay to kill you any more.
Med pierce død lønner det seg ikke å drepe deg lenger.
You're leaving us and we won't be seeing you any more.
Du forlater oss, og vi får ikke se deg igjen.
They don't want to kill you any more.
De vil ikke drepe deg lenger.
I don't wanna see you any more.
Jeg vil ikke se deg igjen.
We won't bother you any more.
Vi skal ikke plage deg mer.
I can't see you any more.
Jeg kan ikke treffe deg mer.
I don't hear from you any more.
Jeg hører aldri fra deg lenger.
It won't protect you any more.
Det vil ikke beskytte deg mer.
Jane, there's no air around you any more.
Det er ikke noe luft rundt deg lenger.
I won't bother you any more.
Jeg skal ikke plage deg mer.
This is not an excuse for you any more.
Dette er ingen unnskyldning for deg lenger.
They don't need you or want you any more.
De verken trenger eller ønsker deg lenger.
Dad says I'm not supposed to talk to you any more, grandma.
Pappa sier at jeg ikke skal snakke med deg mer, bestemor.
She's not scared of you any more.
Hun er ikke redd deg lenger.
Nothing's coming out of your closet to scare you any more, right?
Ingenting skal komme ut av skapet og skremme deg mer.
Don't tell me, I'm not listenin' to you any more.
Jeg hører ikke på deg lenger.
I can't see you any more.
Jeg kan ikke se deg mer.
We don't work for you any more.
Vi arbeider ikke for deg lenger.
I can't see you any more.
Jeg kan ikke omgås deg mer.
I'm not riding with you any more.
Jeg sitter ikke på med deg lenger.
I'm not scared of you any more, mike.
Jeg er ikke redd for deg mer, mike.
I swear to you, he can't get you any more.
Jeg lover på tro og ære at han ikke kan ta deg lenger.
I won't bother you any more.
Da skal jeg ikke plage deg mer.

Results: 68, Time: 0.1851

"You any more" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More