YOU ARE GOING IN NORWEGIAN

Translation of You are going in Norwegian

S Synonyms

Results: 613, Time: 0.1054

du skal (287) du går (32) dere skal (32) du vil (29) dere vil (8) du drar (8) du skal gå (6) du blir (5) du kjører (4) havner du (2) du skal være (2) må du (2)

Examples of using You are going in a sentence and their translations

Du skal

If you are going to have an operation( surgery) or be given anaesthetics.
Hvis du skal ha en operasjon eller bli gitt narkose.
You think you are going to play football in england?
Tror du at du skal spille fotball i england?

Du går

I know that you are going through a difficult time now.
Jeg vet at du går gjennom en vanskelig tid nå.
Perhaps you are going too far.
Kanskje du går litt for langt.

Dere skal

You are going to wealthier people.
Dere skal til folk med mer for.
If you are going to ride along, you must come now.
Hvis dere skal sitte på må dere komme.

Du vil

But we already know what you are going to do, do not we?
Men vi vet hva du vil gjøre, ikke sant?
My friend, you are going to make me a very rich man.
Min venn, du vil gjøre meg til en meget rik mann.

Dere vil

You are going to do bad things to children.
Dere vil gjøre vonde ting mot barn.
You are going to suffer in ways you never heard of.
Dere vil lide på uante måter.

Du drar

Do they know why you are going to cuba?
Vet de hvorfor du drar til cuba?
From this valley they say you are going.
De sier at du drar fra dalen.
Other sentence examples
Because... you are going to london.
Fordi du skal til london.
And you are going to help me find them.
Og du skal hjelpe meg med å finne ham.
You are going?
Du går?
No! you are going to know!
Nei, sannelig, dere skal få å vite!
What you are going through must be very difficult.
Det du går igjennom må være tøft.
You will say you are going in the pool and act excited.
Du sier at du skal i bassenget og virker oppspilt.
You are going home.
Du skal hjem.
Yeah and you are going to knock them out.
Ja, og dere skal slå dem ut.
You are going nowhere!
Du går ingen steder!
You are going to make a beautiful bride.
Du vil bli en vakker brud.
Musa said to them: cast what you are going to cast.
Moses sa til dem:« kast det dere vil kaste!».
I swear to god, you are going to lose that hand!
Jeg lover at du vil miste hånden!
You are going to give me his name.
Du skal gi meg navnet hans.
You are going back.
Du går bakover.
Joan, you are going to those awards.
Joan, du skal gå på prisutdelingen.
The rest of you are going on patrol.
Resten av dere skal ut på patrulje.
You are going back for your horse.
Du drar tilbake etter hesten.
You are going to leave jessica now.
Du skal forlate jessica nå.

Results: 613, Time: 0.1054

See also


how are you going
hvordan skal du
who are you going
hvem skal du
are you going away
blir du med skal du reise vekk reiser dere bort
are you going up
skal du opp
are you going somewhere
skal du noe sted
are you ever going
har du tenkt å
are you going right
drar du akkurat drar du rett skal du akkurat
are you going do
skal man gjøre
you and i are going
du og jeg skal
are you going to arrest
skal dere arrestere
are you going to start
skal du begynne skal du starte vil du starte på

Word by word translation


you
- dere –Dere – Dere
are
- er har skal blir det
going
- skal går drar kommer til å

S Synonyms of "you are going"


you would
you need
you should
you want
thou shalt
you like
you please
you say
You're supposed to be
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More