YOU BEFORE WE IN NORWEGIAN

How to say you before we in Norwegian

S Synonyms

Results: 20, Time: 0.041

Examples of using You Before We in a sentence and their translations

Alex wanted to test you before we put you in the game.
Alex ville teste deg før vi satte deg i spill.
Elsa, i wanna talk to you before we go ashore.
Elsa, jeg vil snakke med deg før vi går i land.
They will find you before we ever find her.
De finner deg før vi finner henne.
We will check you before we really do anything.
Vi sjekker deg før vi gjør noe.

We called you! we called you before we called outside counsel.
Vi ringte deg før vi ringte konsulentene.
I wouldn't dream of poisoning you before we leave for the ball.
Jeg ville ikke drømme om å forgifte deg før vi drar på ballet.
I just wanted to have a beer with you before we got started.
Jeg ville bare ta en øl med deg før vi begynner.
I wish i would met you before we were dead.
Jeg skulle ønske jeg hadde møtt deg før vi var døde.
I'm sorry we couldn't tell you before we started.
Jeg beklager at vi ikke kunne fortelle deg før vi startet.
To meet you before we moved.
For å treffe deg, før vi flyttet.
Just thought i would ask you before we went to jefferson avenue.
Jeg skulle spørre dere før vi gikk til jefferson avenue.
I just wanted to speak with you before we left.
Jeg νille bare snakke med deg før νi reiser.
I just wanted to check in with you before we meet the clients and go through.
Jeg ville bare høre med deg før vi møter klientene og gå gjennom.
I would like to bring josh by to see you before we go.
Jeg vil gjerne ta med josh- så han får treffe deg før vi drar.
You dare try and escape, the desert will kill you before we do. come on, move!
Rømmer du vil ørkenen drepe deg før oss.
Company! and i told you before we ever set foot on this island i will do whatever necessary to ensure your success here.
Jeg sa jo før vi noensinne satte fot på denne øya at jeg ville gjøre alt for å sikre din suksess.
I haven't slept and I'm gonna have to feed on one of you before we do this.
Jeg har ikke sovet, og må suge blod fra en av dere før vi starter.
I told you, before we came in.
Jeg fortalte deg, før vi kom inn.
I told you before, we had a falling-out a long time ago.
Jeg sa jo at vi ble uvenner for lenge siden.
There is a read through with the cast this afternoon, and they had some notes they want to share with you, before we get started.
Jeg har noen kommentarer de gjerne vil dele med deg før vi setter i gang.

Results: 20, Time: 0.041

SYNONYMS

S Synonyms of "you before we"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More