YOU DID NOT IN NORWEGIAN

Translation of You did not in Norwegian

Results: 677, Time: 0.158

du ikke dere ikke du ikke gjorde det du har ikke du ikke gjør det gjorde du ikke du tuller du hadde ikke

Examples of using You did not in a sentence and their translations

Do you solemnly swear that you did not strike her?
Sverger du på at du ikke slo henne?
You did not get my letter?
Fikk du ikke brevet mitt?
Nick tell me you did not.
Nick... si at du ikke gjorde det.
You did not even stop me!
Skal dere ikke stoppe meg?
Maybe you did not spell anne.
Kanskje du ikke forhekset anne.
I would rather you did not.
Jeg vil heller at du ikke gjorde det.
Raines," you did not complete" anything after.
Rains, du har ikke oppnådd en dritt ennå.
I wish you did not have to go so soon.
Jeg skulle ønske dere ikke måtte reise så snart.
You sound disappointed you did not kill him yourself?
Er du skuffet over at du ikke drepte ham selv?
I am glad you did not.
Jeg er glad du ikke gjorde det.
Because i know you did not steal a bag of broken windshield glass.
Jeg vet nemlig at dere ikke stjal en pose knust vindusglass.
If you did not agree you would say.
Hvis du ikke er enig, ville du sagt.
You did not?
Du har ikke...?
Tell me you did not.
Si at du ikke gjorde det.
I would rather you did not.
Jeg vil helst at du ikke gjør det.
We would prefer you did not.
Vi foretrekker at du ikke gjør det.
This is the day of resurrection, but you did not know.”.
Og dette er oppstandelsens dag, men dette visste dere ikke.».
You did not.
Gjorde du ikke.
You said you did not think i could kill an unbeliever.
Du sa at du ikke trodde jeg kunne drepe en vantro.
Do not tell me you did not.
Si ikke at du ikke gjorde det.
You did not.
Du har ikke fått bakepulver.
Maybe you should have but you know why you did not?
Vet du hvorfor du ikke gjør det?
You did not.
Du tuller.
I do not know why you did not do your job, but.
Jeg vet ikke hvorfor du ikke gjorde jobben din, men.
You did not?
Gjorde du ikke?
Oh, i know you did not.
Jeg vet du ikke gjorde det.
This is the day of resurrection, yet you did not know'.
Og dette er oppstandelsens dag, men dette visste dere ikke.».
You did not.
Du har ikke lagd skandale.
You did not, huh?
Gjorde du ikke?
And what would happen if you did not.
Og hva som ville skje om dere ikke var det.

Results: 677, Time: 0.158

S Synonyms of "you did not"


you never
you no
not you guys
lest you

"You did not" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More