YOU FOUND IT IN NORWEGIAN

How to say you found it in Norwegian

S Synonyms

Results: 35, Time: 0.1128

English-norwegian dictionary

Examples of using You Found It in a sentence and their translations

Now, put that thing back where you found it before someone gets hurt.
Sett den tilbake der du fant den, før noen blir skadd.
No, where you found it.
Nei, der du fant den.
Have you found it?
Well, you tell us how you found it.
Fortell hvordan du fant den.
What, you found it?
Have you found it yet?
Har du funnet den ennå?
So you found it?
She must have been where you found it?
Hun må ha vært der hvor du fant den, ikke sant?
Well, I'm glad you found it for me.
Jeg er glad du fant den.
You found it under your seat.
Si at du fant den under setet ditt.
And you found it?
I know you found it.
Jeg vet at du fant den.
You found it here at a crime scene?
Du fant den her på et åsted?
You found it.
All right? i can't believe you found it.
Utrolig at du fant den igjen.
As you go out, return the key to the place where you found it.
Når du går ut legger du nøkkelen der du fant den.
And you found it in the pocket of a trench coat hanging in the closet?
Du fant den i en frakk i klesskapet?
You found it.
Yeah.- you found it.
You found it where i told you it was.
Du fant den der jeg sa.
What do you mean, you found it?
Hva mener du med at du fant den?
What, you found it?
Hva, fant du den?
You wouldn't know what to do with love if you found it.
Du vet ikke hva du skal gjøre med kjærligheten om du finner den.
Aha, you found it.
You found it at the campsite?
Fant dere den på teltplassen?
Well, you found it.
Nå har dere funnet den.
Just tell him you found it on the farm.
Fortell ham du fant det på gården.
You found it.
Couldn't you say you found it on the grounds or something?
Kan du ikke si at du bare fant den på eiendommen?
You found it where they buried me.
Du fant det der hvor de begravde meg.

Results: 35, Time: 0.1128

SYNONYMS

S Synonyms of "you found it"


discovered him
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More