YOU GET IN NORWEGIAN

Translation of You Get in Norwegian

S Synonyms

Results: 7296, Time: 0.0979

du tak (54) du kjøpe (11) du gi (36) du skaffe (79) du hente (80) du får (1829) du kommer (586) du blir (454) du har (128) dere får (123) du tar (53) fikk du tak (64) du går (41) du skjønner (31) du slipper (24) du finner (13) du forstår (20) du må (18)

Examples of using You Get in a sentence and their translations

Du får

And you get paid?
Og du får betalt?
I hope you get your boy back.
Jeg håper du får gutten din tilbake.

Du kommer

But i will be here when you get back, tess.
Men jeg er her når du kommer tilbake, tess.
I was thinking maybe when you get back from dubai.
Jeg tenkte at kanskje når du kommer tilbake fra dubai.

Du blir

I get your room, and you get sent to military school.
Jeg får rommet ditt og du blir sendt på militærskole.
Come on, before you get killed.
Kom, før du blir drept.

Du har

When you get back to america?
Når du har kommet til amerika?
Call me when you get a name.
Ring meg når du har et navn.

Dere får

I hear you get a nice pension from the government after 20 years.
Jeg hører dere får pensjon fra staten etter 20 år.
When you get quintero back, we get that back.
Når dere får quintero tilbake, får vi det tilbake.

Du tar

CK, you get griffin and the civilians.
CK, du tar griffin og de sivile.
I hope you get the son of a bitch, jesse.
Håper du tar den jævelen.
Other sentence examples
You get money.
Du får penger.
You get money now!
Du får penger nå!
And even if you get back, we will be gone.
Og hvis du kommer tilbake, er vi borte.
She will be here when you get back.
Hun er her når du kommer tilbake.
If you get any symptoms of infection while you are taking epivir:.
Hvis du får symptomer på infeksjon mens du tar epivir:.
We can operate and hope you get pregnant within a few months.
Vi kan operere og håpe at du blir gravid innen noen måneder.
Not until you get the diamond.
Ikke før du har diamanten.
Or i will not be here when you get back!
Ellers er jeg ikke her når du kommer tilbake!
And you get smoother.
Og du blir glattere.
I hope you get your family back, peter.
Jeg håper du får familien din tilbake, peter.
Nita, will you get a chair.
Nita, vil du hente en stol.
Hal, when you get tom, you bring him here.
Hal, når du har tom, tar du ham med hit.
But you get the sundae, vinnie.
Men dere får isen, vinnie.
In case you get hungry.
I tilfelle du blir sulten.
I will kill you before you get there.
Jeg dreper deg før du kommer dit.
And i hope you get your bakery.
Og jeg håper du får bakeriet ditt.
But you get paid.
Men du får betalt.
And if you get caught?
Og hvis du blir tatt?

Results: 7296, Time: 0.0979

Word by word translation


you
- dere –Dere – Dere
get
- kommer blir ta hente

S Synonyms of "you get"


you can
you receive
you walk
you are taking
you will be
you are given
you experience
you become
you ever
you develop
You're gonna be
you step
You're going to be
you put
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More