YOU GOT IN NORWEGIAN

How to say "you got" in Norwegian

S Synonyms

Results: 8679, Time: 0.9639

Click norwegian translation to filter results
har dere du har du fikk du må du kom du ble du tok du klarer man må du fant du slapp du skaffet du gikk du kjøpte du kan

Examples of using "You Got" in a sentence and their translations

I heard you got a new toy,
Jeg hørte du har en ny leke.
I see you got the whole family here.
Jeg ser du har hele familien her.
See you got me a new bike.
Ser at du fikk meg en ny sykkel.
Sammy, you got to get out of here before he comes back.
Sammy, du må komme deg ut herfra før han kommer tilbake.
And I'm not gonna admit that you got barbara novak to fall in love.
Jeg innrømmer ikke at du fikk barbara novak forelsket.
You got a problem, my friend.
Du har et problem, min venn.
You got a big mouth, you know that?
Du har en stor munn, vet du det?
And you got the job?
Og du fikk jobben?
You think you got to prove that you're not afraid of them!
Du tror du må bevise at du ikke er redd dem!
Why didn't you tell me when you got home that we were staying?
Hvorfor fortalte du ikke meg da du kom hjem at vi blir?
But you got to give me the gun.
Men du må gi meg pistolen.
You got our money, pal.
Du fikk pengene våre.
Tex, you got junior and taylor here on your position.
Tex! du har junior og taylor på posten din.
What happened when you got to 2213 avenue K?
Hva skjedde da du kom til avenue k 2213?
And you got knocked out.
Og du ble slått ut.
But people are saying you got killed in albuquerque.
Men folk sier du ble drept i albuquerque.
You got egg on my uniform.
Du fikk egg på uniformen min.
Georgie, you got ash on your tits.
Georgie, du har aske på puppene dine.
I was just wondering if... if you got home safely.
Jeg lurte bare på om du kom deg trygt hjem.
And you got to eat the food that mary puts out for you.
Og du må spise maten mary gir deg.
Yeah, you got him.
Ja, du tok han.
Andy, you got back there.
Andy, du kom deg dit.
So you got me.
du tok meg.
But you got the money, right?
Men du fikk pengene?
But you got to do one thing for me.
Men du må gjøre en ting for meg.
Hey, you got this.
Du klarer dette.
I know you got something.
Jeg vet du har noe.
I heard you got busted by the cops.
Jeg hørte du ble tatt av politiet.
You said you got out once.- can you do it again?
Du sa du kom deg ut, kan du klare det igjen?
Okay, you got me.
OK, du tok meg.

Results: 8679, Time: 0.9639

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"You got" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More