YOU HAD IN NORWEGIAN

Translation of You had in Norwegian

Results: 4624, Time: 0.0902

du måtte du hadde du fikk du trengte du spiste du var nødt dere har hatt du tok du ba du har du hatt du fått du må du ha du får må du dere hadde hatt

Examples of using You had in a sentence and their translations

And you had jaundice.
Og du hadde gulsott.
I did not know you had a daughter.
Jeg visste ikke at du hadde en datter.
You just said you had a choice to make in that car.
Du sa du måtte ta et valg i den bilen.
You had swain killed, not me.
Du fikk swain drept, ikke meg.
It 's a shame you had to come here.
Det var synd du måtte komme hit.
And you had a daughter.
Og du hadde en datter.
Guererro, what do you mean you had to let him go?
Hva mener du med at du måtte la ham gå?
You had them killed four months ago.
Du fikk dem drept for fire måneder siden.
All you had to do was shoot him.
Alt du trengte å gjøre var å skyte ham.
You had a son. josh.
Du hadde en sønn, josh.
Billy said you had a wife.
Billy sa du hadde en kone.
George, richards told me you had warner and naiyeer transferred to room seven.
Richards sa at du fikk warner og naiyeer overført til rom 7.
That is all you had to say, you ass.
Det var alt du trengte å si, din kødd.
You had two dozen ribs.
Du spiste to dusin ribber.
Why, because you had to hide your superpowers?
Fordi du måtte skjule superkreftene dine?
All you had to do was ask.
Alt du trengte å gjøre, var å spørre.
I do not understand why you had to go through mike.
Jeg fatter ikke hvorfor du måtte gå gjennom mike.
Lisa, you had a 125.
Lisa, du hadde en 125.
I know what you had for lunch today.
Jeg vet hva du spiste til lunsj i dag.
Probably not the same reaction you had when you got the news.
Kanskje ikke samme reaksjonen du fikk da du fikk nyheten.
Suppose you had to do something.
Hvis du var nødt til å gjøre noe.
Seems like you had a busy day.
Ser ut til at dere har hatt en travel dag.
No, i mean, if you had to choose between them.
Nei, hvis du måtte velge mellom dem, menerjeg.
All you had to do was keep an eye on her!
Alt du trengte å gjøre var å holde et øye med henne!
I did not know you had a wife.
Jeg visste ikke at du hadde en kone.
And you had to go chasing him alone?
Og du var nødt til å jage ham alene?
I know you had him killed.
Jeg vet du fikk han drept.
Must be that pizza you had for lunch.
Må være pizzaen du spiste til lunsj.
I did not know you had a daughter.
Jeg visste ikke at du hadde en datter.
Belansai... tell the court why you had to try to kill me!
Si hvorfor du var nødt til å forsøke å drepe meg!

Results: 4624, Time: 0.0902

Word by word translation


you
- dere –Dere – Dere
had
- hadde måtte fikk var nødt spiste

S Synonyms of "you had"


you got
you made
you took
you put
you did
you wanted
you would
you were
you asked
you received
you could
thou hadst
you grabbed
you said
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More