YOU HELP US IN NORWEGIAN

Translation of You help us in Norwegian

Results: 211, Time: 0.1328

Examples of using You help us in a sentence and their translations

Can you help us or not?
Kan du hjelpe oss, eller ikke?
You help us!
Could you help us, Sean?
Kan du hjelpe oss, Sean?
If you help us, you do not have any more trouble Abdul-Rahman.
Hvis du hjeIper oss, viI AbduI-Rahman forsvinne.
You help us, you get your drug.
Hjelp oss og du får dopet ditt.
Can you help us fix the Gateway?
Kan du hjelpe oss å reparere portalen?
You help us, we will help you.
Hjelp oss, så hjelper vi deg.
Article 31. You help us, we will help you.
Paragraf 31. Du hjelper oss, vi hjelper deg.
We will help you if you help us.
Vi skaI hjeIpe deg hvis du hjeIper oss.
Will you help us to do that?
Kan du hjelpe oss med det?
You help us find the girl and you have got your rocking chair.
Du hjelper oss å finne jenta, og du får en gyngestol.
Could you help us on this show?
Kan du hjelpe oss på dette programmet?
You help us, and we can help her.
Hjelper du oss så kan vi hjelpe henne.
But if you help us, nothing will happen to you.
Og hjelper du oss, vil ingenting hende deg.
If you help us now, it will go easier with you.
Om du hjelper oss nå, blir det lettere for deg.
Can you help us with this case where Bugs was killed?
Kan du hjelpe oss med denne saken der Bugs ble drept?
Could you help us with something?
Kan du hjelpe oss med noe?
Why can't you help us?
Hvorfor hjelper du oss ikke?
You can walk out of here right now if you help us look into Alex.
Du får gå om du hjelper oss med Alex.
You help us but do not destroy us even when we are sinful.
Du hjelper oss, men ikke knus oss, selv når vi synder.
You help us, you get your drug.
Hjelper du oss, får du dopet ditt.
Could you help us check the power relays?
Kan du hjelpe oss å sjekke kraftreléene?
While the rest of the inmates look the other way, you help us.
Mens de andre innsatte overser alt, hjelper du oss.
Will you help us, I mean me, find it?
Vil du hjelpe oss, jeg mener meg, å finne den?
Any ideas? Things may go easier for you if you help us.
Noen ideer? Ting kan gå lettere for deg hvis du hjelper oss.
But the only way he survives this is if you help us.
Men han kan bare overleve hvis du hjelper oss.
Could you help us, please?
Kan du hjelpe oss, er du snill?
For how long depends on whether you help us prevent her assassination.
Hvor lenge avhenger av om du hjelper oss.
Can you help us or not?
Kan du hjelpe oss, eller ikke?
Blanca, we can only help you if you help us.
Blanca, vi kan bare hjelpe deg om du hjelper oss.

Results: 211, Time: 0.1328

Word by word translation


you
- du dere deg du… deg…
help
- hjelp bidra hjelpen hjelp… hjelpa
us
- oss vår
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More