YOU IN IN NORWEGIAN

How to say "you in" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3589, Time: 18.471

Click norwegian translation to filter results
dere i du med du inne dere inn dem i dere på dere om dig i deg i deg på deg inn deg om eder i deg til

Examples of using "You In" in a sentence and their translations

With you in it, captain?
Med deg i det, kaptein.
I'm seeing you in a whole new light.
Jeg ser deg i et nytt lys.
I saw you in the hospital and.
Jeg så deg på sykehuset, og.
I haven't seen you in, what, five years?
Jeg har ikke sett deg på, hva, fem år?
I'm gonna sell you in st louis.
Jeg selger deg i st louis.
Anyways... i would invite you in, but it's such a mess.
Uansett vil jeg invitere deg inn, men det er rotete.
He's waiting for you in kingsville, texas.
Han venter på dere i kingsville, texas.
i haven't seen you in my chair.
Jeg har ikke sett deg i stolen min.
Okay, I'm gonna let you in before someone calls the police.
Jeg slipper deg inn før noen ringer politiet.
I haven't heard from you in over a year.
Jeg har ikke hørt fra deg på over et år.
We took you in, cherished you, and how do you repay us?
Vi slapp deg inn og tok oss av deg.
I support you in everything you do.
Jeg støtter dere i alt.
I have seen you in the newspaper.
Jeg har sett deg i avisen.
I haven't seen you in six years.
Jeg har ikke sett deg på seks år.
I will phone you in a day or two.
Jeg ringer deg om en dag eller to.
They have you in a hopeless situation, strategically.
De har dere i en strategisk håpløs situasjon.
I saw you in pittsburgh.
Jeg så deg i pittsburgh.
They let you in again?
Slapp de deg inn igjen?
Haven't seen you in ten years, child.
Jeg har ikke sett deg på ti år, barn.
What business are you in, mr Federber?
Hva jobber du med, mr. Federber?
That's you in five years.
Det er deg om fem år.
I remember you in jordash jeans.
Jeg husker deg i jordache-jeans.
I can get you in touch with someone who can help you.
Jeg kan sette dere i kontakt med noen som kan hjelpe dere.
Are you in, or are you out?
Er du med eller ikke?
I will see you in a couple hours.
Jeg ser deg om et par timer.
Comfort your hearts and establish you in every good work and word.
Han trøste eders hjerter og styrke eder i all god gjerning og tale!
Okay, i cannot let you in that car without payment.
Jeg kan ikke slippe deg inn uten betaling.
Crawford wants to see you in his office.
Crawford vil se deg på kontoret sitt.
What are you in for?
Hva sitter du inne for?
I'm gonna take you in now, helen.
Vi tar deg inn nå, helen.

Results: 3589, Time: 18.471

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "you in"


you get
are you doing
where
you will
enter
you game
you guys watching
went in
you coming
you going
you in on this
break in
came in
you take
did you bring
did you go
walked in
you involved
do you do
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More