YOU LEAVE TOWN IN NORWEGIAN

How to say you leave town in Norwegian

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.0452

Examples of using You Leave Town in a sentence and their translations

I would suggest you leave town.
Jeg foreslår at du forlater byen.
Not if you leave town, they will not.
Ikke om du forlater byen.
So, i am suggesting you leave town.
Så jeg foreslår at du forlater byen.
Two: you leave town tonight, right now,.,
Du forlater byen i kveld.

You happy now?- i will not be happy until you leave town.
Nei, ikke før du forlater byen.
Either you leave town, or tonight be on that street alone.
Enten forlater du byen, eller vær på gata alene i kveld.
Tell me, would you leave town?
You leave town for a couple of decades, and they change everything.
Her forlater man byen og et par tiår etter er alt forandret.
In that case, i will buy you another round, and you leave town tonight.
Da spandererjeg en omgang til, og du forlater byen i kveld.
I mean, every time you leave town, that pussy 's up for grabs.
Hver gang du drar fra byen, er den fitta fri for alle.
This is why i love coming home for christmas... right before you leave town.
Derfor elsker jeg å komme hjem til jul like før du drar fra byen.
When you leaving town? now, right?
I heard you left town.
Jeg hørte at du dro fra byen.
Well, mr professor, i thought you left town.
Vel, herr professor, jeg trodde du dro fra byen.
When you left town... it gave me the idea i should do something with my life, too.
Da du dro fra byen kom jeg i tanker om at jeg også skulle gjøre noe med livet mitt.
Why do not you leave town?
Hvorfor drar du ikke fra byen?
Send me a bottle before you leave town.
Send meg ei flaske før du drar.
Still, it was enough to make you leave town.
Men det var nok til å få dere til å flytte fra byen.
How about i take you out before you leave town?
Kan vi gå ut en kveld før du reiser?
Well, we gotta watch it before you leave town.
Vi må se den før du drar.
And once you leave town, i would not even worry about it.
Og når dere har forlatt byen, er det ikke mer å være urolig for.
You leave town today, and you need to stay out of town, sam.
Du drar i dag, og du må holde deg unna.
I gotta go now, but do not you leave town.
Jeg må gå nå, men ikke noen steder.
Then you lose and you leave town.
Da taper du og forlater byen.
Why do not you leave town?
Du kan vel også dra bort.
I thought you left town.
Jeg trodde du dro.
Why were you leaving town?
Hvorfor var duvei ut av byen?
Was he the reason you left town?
Var det på grunn av ham du reiste?

Results: 30, Time: 0.0452

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "you leave town"


"You leave town" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More