YOU MUST IN NORWEGIAN

Translation of You must in Norwegian

Results: 6007, Time: 0.1989

You must
du ma du vel du må du skal du får du måtte deg må

Examples of using You must in a sentence and their translations

He says you must be a woman.
Han sier du må være en kvinne.
You must be Colonel Mitchell.
Du må være oberst Mitchell.
You must come swimming with me.
Du skal bli med meg ned å svømme.
You must be Mary Elizabeth.
Du må være Mary Elizabeth.
It 's not of me you must ask foregiveness.
Det er jo ikke meg du skal be om forlatelse.
Me? You must remember asking me, old man.
Du ma huske a ha invitert meg.
You must be James Bond.
Du ma være James Bond.
Then you must have met Ketil and Ivar?
Da har du vel råka Ketil og Ivar?
You must be Debra Jean.
Du må være Debra Jean.
Remember, Darren, you must stand up to her.
Husk, Darren du skal konfrontere henne.
You must come with me now.
Du skal bli med meg nå.
You must help me find him!
Du ma hjelpe meg a finne ham!
You must talk to my boss?
Du får snakke med sjefen. Hvilken jævla sjef?
And you must be Joan.
Og du må være Joan.
You must believe something 's wrong now.
Nå tror du vel på at noe er galt.
You must hate him.
Du måtte hate ham.
You must be Thomas Wolfe.
Du må være Thomas Wolfe.
You must obey me now.
Du skal adlyde meg nå.
So you must be an expert in the outdoors?
Da er du vel ekspert på friluftsliv?
Michael, you must believe me!
Michael, du ma tro meg!
Then you must try again later.
Du får prøve igjen senere.
Jo, you must play terribly quietly so that the man upstairs can sleep.
Jo, du ma leke veldig stille sa mannen ovenpa kan sove.
And you must be Juliet.
Og du må være Juliet.
The wretched spirit that inhabits you must be excised.
Ånden inne i deg må drives ut.
You must take biological samples.
Du skal ta med deg biologiske prøver:.
Wow, you must have gotten so laid.
Wow, du måtte fått deg hele tiden.
You must be about finished.
Da er du vel snart ferdig.
Germanicus? You must not be so rough.
Germanicus, du får ikke være så hardhendt.
Whatever was stolen from you must have been very important.
Uansett hva som ble stjålet fra deg må ha vært veldig viktig.
You must know Bob Lynn? Of course?
Da kjenner du vel Bob Lynn?

Results: 6007, Time: 0.1989

Word by word translation


you
- dere –Dere – Dere
must
- skal ma måtte skulle

S Synonyms of "you must"


you should
thou shalt
you can
You're
you are given
you to
you will have
you experience
you receive
you develop
You're going to have
not you
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More