YOU SHOWED ME IN NORWEGIAN

How to say you showed me in Norwegian

S Synonyms

Results: 75, Time: 0.1097

Examples of using You Showed Me in a sentence and their translations

Because you showed me how to believe.
Faktisk størrelse fordi du viste meg hvordan jeg skal tro.
Because you showed me.
Fordi du viste meg.
This is the dress you showed me in that magazine.
Dette er kjolen du viste meg i magasinet.
Kate, you showed me where the smoke was.
Kate, du viste meg hvor røyken kom ifra.

The book you showed me.
Den boken du viste meg.
Guy, you showed me my first boobs.
Guy, du viste meg de første puppene mine.
You know that agent you showed me a picture of?
Du vet agenten du viste meg bilde av?
The space you showed me that day.
Det du viste meg den dagen.
You showed me who you are.
Du viste meg hvem du er.

You showed me your love.
Du viste meg din kjærlighet.
God, I'm so glad you showed me that journal.
Gud, jeg er så glad for at du viste meg at journal.
You showed me how to be a good soldier.
Du viste meg hvordan å være en god soldat.
You showed me the sonogram, and you couldn't contain yourself.
Du viste meg ultralydsbildet? og du kunne ikke styre deg selv.
You showed me the truth.
Du viste meg sannheten.
You showed me what i was.
Du viste meg hva jeg var.
You showed me what i could be.
Du viste meg hva jeg kunne bli.
You showed me one corpse amongst many men.
Da vi møttes viste du meg ett lik blant mange menn.
You showed me i was.
Det viste du meg at jeg var.
I can't believe you showed me that.
Hvordan kunne du vise meg det?
But then you showed me something.
Men så viste du meg noe.
You showed me that.
It's time you showed me respect.
Det er på tide at du viser meg respekt.
Today when you took bobby you showed me so much love.
Babu, i dag da du tok bobby, så viste du meg så mye kjærlighet.
Just the way you showed me.
Slik de viste meg.
Until you showed me the photos.
Inntil dere viste meg bildene.
You showed me this before.
Du har vist meg dette før.
You showed me your mural.
Nå har jeg sett veggmaleriet ditt.
You showed me proof they was guilty.
Dere viste meg bevis på at de var skyldige.
If you showed me a hundred-dollar bill, you couldn't have this box.
Stroud, om du viste meg en $100-seddel, fikk du ikke denne kasse.
When you showed me the head, Valerya's head, i decided to kill myself.
Da du viste meg valerijas hode, ville jeg ta livet av meg selv.

Results: 75, Time: 0.1097

SYNONYMS

S Synonyms of "you showed me"


"You showed me" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More