YOU TAKE IN NORWEGIAN

How to say you take in Norwegian

S Synonyms

Results: 4662, Time: 0.1897

Examples of using You Take in a sentence and their translations

Doc, you take cassandra and 10K.
Doc, du tar cassandra og 10K.
And you take my property.
Og du tar min eiendom.
Before you take Revatio.
Før du bruker Revatio.
When you take them out of the water, no bones.
Når man tar dem opp av vannet: ingen bein.

Before you take Revatio.
Før du bruker Revatio.
While you take eviplera.
Mens du tar eviplera.
And sometimes it's when you take a chance... and lose.
Og iblant er det når man tar en sjanse... og taper.
What you need to know before you take actelsar HCT do not take actelsar HCT.
Hva du må vite før du bruker actelsar HCT bruk ikke actelsar HCT.
Can you take us there?
Kan du kjøre oss?
You take the ship.
Du tar skipet.
What you need to know before you take sildenafil teva do not take sildenafil teva.
Hva du må vite før du bruker sildenafil teva bruk ikke sildenafil teva.
While you take eviplera.
Mens du tar eviplera.
That's a risk you take with that particular piece of fruit.
Det er en risk man tar med en slik drikk.
They're making you take the test?
Vil de du skal ta testen?
Can you take us to the airport?
Kan du kjøre øss til flyplassen?
Wallace, you take hartwell.
Wallace, du tar hartwell.
Well, i think you take the 7th avenue subway.
Jeg tror du skal ta undergrunnen ved 7 th avenue.
What you need to know before you take actelsar HCT do not take actelsar HCT.
Hva du må vite før du bruker actelsar HCT bruk ikke actelsar HCT.
Can you take me back, please?
Kan du kjøre meg tilbake?
And if you take the cardiac arrest out of the equation--.
Og om man tar bort hjertestoppen.
Inform your doctor before you take soliris if you have any infections.
Informer legen før du får soliris hvis du har en infeksjon.
What you need to know before you take sildenafil teva do not take sildenafil teva.
Hva du må vite før du bruker sildenafil teva bruk ikke sildenafil teva.
You take pencroft and herbert.
Du tar pencroft og herbert.
When you take a chance.
Når man tar en sjanse.
But you take good care of her.
Men du skal ta godt vare på henne.
Kingsley, you take point.
Kingo, du fører an.
Okay, you take this, you're mine.- okay.
OK, du får dette, og da du er min.
Hey, can you take me back to Mom's?
Kan du kjøre meg tilbake til mamma?-Hvorfor?
What you need to know before you take ribavirin mylan.
Hva du må vite før du tar ribavirin mylan.
What you need to know before you take telmisartan teva do not take telmisartan teva.
Hva du må vite før du bruker telmisartan teva bruk ikke telmisartan teva.

Results: 4662, Time: 0.1897

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More