YOU WILL IN NORWEGIAN

How to say "you will" in Norwegian

S Synonyms

Results: 9635, Time: 0.2762

du vil du skal du får du kommer du kan blir du gjør du du tar du vii du ville deg vil du skulle deg vil du ta skulle du

Examples of You Will in a Sentence

And you will know the debt is paid.".
Og du vil vite gjelden er betalt.".
You will always be pablo escobar.
Du vil alltid være pablo escobar.
Captain! you will not destroy the natividad.
Kaptein, du skal ikke ødelegge natividad.
But you will go with him.
Men du skal dra med han.
Averill, you will die.
Averill, du vil dø.
Shoot me and you will never see constance bonacieux alive again.
Skyt meg, og du får aldri se constance bonacieux i live.
Danny, i know what you will say.
Jeg vet hva du skal si.
You will not take my child.
Du får ikke ta mitt barn!
You will never get away with this.
Du kommer aldri unna med dette.
Jack knows what you will find.
Jack vet hva du vil finne.
Yeah, you will drop by later.
Ja, du kommer innom.
Peter, you will die.
Peter, du vil dø.
You will see my face.
Du kan se ansiktet mitt.
And you will never see me again.
Og du får aldri seg meg igjen.
You will marry me.
Du skal gifte deg med meg.
I'm saying you will kill him.
Jeg sier at du skal drepe ham.
Maybe not until the end, but you will understand.
Men du kommer til å skjønne det.
You will be there?
Blir du værende?
Bring you back home, and you will give me back my satchel?
Bringer deg hjem hjem, og du vil gi meg tilbake min ransel?
Yes, you will see it underneath the door.
Ja, du kan se den under døra.
You will not torture her.
Du får ikke torturere henne.
And you will stop him?
Og du skal stoppe han?
And you will never see him again.
Og du får aldri se ham igjen.
Five minutes and you will never see me again.
Fem minutter, og du vil aldri se meg igjen.
Maybe you will learn something.
Kanskje du kan lære noe.
You will first accompany me to rome.
Først blir du med meg til rom.
You will end up like a naughty girl.
Du kommer til å ende som en tøyte.
Or you will what?
Ellers gjør du hva?
You will be late for your flight.
Du kommer for sent til flyet ditt.
And you will die!
Og du vil dø!

Results: 9635, Time: 0.2762

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "you will"


am i gonna
were you supposed
are you doin
were you going
were you gonna
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


you will

"You will" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More