YOU WILL IN NORWEGIAN

How to say you will in Norwegian

S Synonyms

Results: 15293, Time: 0.2065

du vil (5511) du skal (1469) du får (449) du kommer (387) dere skal (238)

Examples of using You Will in a sentence and their translations

And you will know the debt is paid.".
Og du vil vite gjelden er betalt.".
You will always be pablo escobar.
Du vil alltid være pablo escobar.
Captain! you will not destroy the natividad.
Kaptein, du skal ikke ødelegge natividad.
And you will be seeing your girl.
Og du får sett kjæresten din.

And you will be fearless?
Og du vil være fryktløs?
I just want you to be happy, and you will be happy.
Jeg vil bare at du skal være lykkelig.
But you will be strong.
Men du skal være sterk.
And you will always be my brother.
Og du vil alltid være min bror.
You will not take my child.
Du får ikke ta mitt barn!
You will never get away with this.
Du kommer aldri unna med dette.
This is the library, which you will keep well-dusted.
Dette er biblioteket, som dere skal holde godt støvtørket.
I am the death and you will die.
Jeg er døden og du skal straks dø.
But you will never know.
Men du vil aldri vite.
But you will never forget about me.
Jeg skal glemme deg, men du kommer aldri til å glemme meg.
You will not torture her.
Du får ikke torturere henne.
And you will know the debt is paid.
Og du vil vite at gjelden er betalt.
And you will not call me" you".
Og du skal ikke kalle meg" du".
How or where you will sell it?
Hvordan eller hvor dere skal selge den?
And you will... die there. alone.
Og du kommer til å dø der, alene.
You will stay here, and you will not leave this room.
Du blir her, og du får ikke forlate rommet.
And now you will be hanged.
Og nå blir du hengt.
What do you think you will see if i do?
Hva tror du at du får se om jeg gjør det?
And you will follow them.
Og dere skal følge dem.
I think you will like ricky.
Jeg tror, du kan like ricky.
And you will not return.
Og du kommer ikke igjen.
Meanwhile, you will be sent to cordura.
Imens blir du sendt til cordura.
You will always be our captain, captain.
Du vil alltid være vår kaptein, kaptein.
Ragner, you will pay.
Ragner, du skal betale.
Or you will what?
Ellers gjør du hva?
You will invite me.
Dere skal invitere meg.

Results: 15293, Time: 0.2065

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More