YOU WILL HELP IN NORWEGIAN

How to say you will help in Norwegian

S Synonyms

Results: 42, Time: 0.1379

English-norwegian dictionary

Examples of using You Will Help in a sentence and their translations

Only you will help the boy.
Bare du hjelper gutten.
Besides attending class, you will help our janitorial staff after school.
I tillegg til å passe skolen skal du hjelpe vaktmesteren etter skoletid.
You will! i know you will help!
Jeg vet du hjelper meg.
So you will help us, then?
Vil du hjelpe oss, da?
But you will help my sister move.
Du hjelper min søster med å flytte.
Next you will help push salem over the edge, but first.
Snart skal du hjelpe meg å drive salem over kanten.
Sure you will help me.
Klart dere vil hjelpe meg.
One day... you will help two captive angels.
En dag... skal du hjelpe to engler i fangenskap.
There will be just enough time... if you will help me.
Jeg rekker ned til henne... om du hjelper meg.
You will help kevy to pay the bills?
Vil du hjelpe kevy å betale regningene?
And now you will help me.
Og nå skal du hjelpe meg.
You will help me with them.
Du hjelper meg.
You will help me again?
Kan du hjelpe meg igjen?
You will help no one.
Du hjelper ingen.
I wonder if you will help me a little on this.
Kan du hjelpe meg litt?
Mm-hmm. you will help me, right, Ray?
Du hjelper meg vel, Ray?
You will help miss parks, please, mrs bird.
Kan du hjelpe frøken parks, er du snill, fru Bird?
You will help, won't you?
Du hjelper ham vel?- ja.
I will help you if you will help me.
Kanskje jeg kan hjelpe deg, hvis du hjelper meg.
Then you will help me?- ride or die.
Hjelper du meg, da?
If i fly, you will help me find my mother?
Om jeg flyr, hjelper du meg å finne mamma?
And you will help them get it?
Det hjelper du dem å få?
Now perhaps you will help guys bear little. what do you say?
Kanskje du skulle hjelpe gutta å bære litt nå.
So does that mean you will help me?
Betyr det at du skal hjelpe meg?
You will help us, you will have a meeting nina.
Hjelper du oss, får du møte nina.
So you will help me?
Hjelper du meg?
If you love me, you will help me.
Hvis du elsker meg, hjelper du meg.
You will help me as much as you help masons.
Du skal hjelpe meg like mye som du hjelper mureren.
You will help me, masha, one way or another.
Du skal hjelpe meg. samme hvordan.
If you want what's best for the baby, then you will help me.
Vil du det beste for babyen, så hjelper du meg.

Results: 42, Time: 0.1379

"You will help" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More