YOUR IN NORWEGIAN

Examples of using Your in a sentence and their translations

Hødet

Keep your eyes on the prize.
Hold hødet høyt hevet, blikket festet på gevinsten.
Hold your eyes on the prize.
Hold hødet høyt hevet, blikket festet på gevinsten.

Får

To your seat? i would love that?
Får jeg følge deg på plass?
Time to take your coat off.
På tide å av deg kåpen.

Deg med

Enjoy your life, shitpot.
Kos deg med livet, drittunge.
That 's not your concern.
Ikke bry deg med det.

Dine

Frankie had your eyes, johnny.
Frankie hadde dine øyne, johnny.
I killed your friends ron and robert.
Jeg drepte vennene dine, ron og robert.
Other sentence examples
Remember your father and me?
Husker du din far og meg?
Time to pay for your crimes," milady".
På tide å gjøre opp for seg, milady.
And what use is your confession?
Og hva skal dere med tilståelsen?
What 's your move?
Hva er neste trekk?
You know i value your input, linda.
Du vet jeg setter pris på dine innspill, linda.
Which of your lord 's wonders would you deny?
Hvilke av herrens velgjerninger vil dere fornekte?
We got toys coming your way!
Vi har nye lek er pâ vei til dere!
I crave your pardon.
Jeg ber om unnskyldning.
Where are your fox pieces?
Hvor er gine rever?
Then why waste your time?
Da kaster du bort tiden?
Trim your forward ballast.
Trim ballasten forut.- trim ballasten forut.
You are wasting your time explaining it, mr.
Du kaster bort tida med å forklare det, mr.
Tuck your shirt in, now.
Tuck, putt skjorta innenfor, nå.
You each do things your own way.
Dere gjor ting på deres egen måte.
Get your stinking hands off me.
Bort med dine skitne labber.
I saved your ass, bitch.
Jeg reddet deg, di hurpe.
Leave your anger and your pain for the kenaima to feed on.
La kenaima livnære seg på ditt sinne og din smerte.
You are working your headpiece overtime, but you are not a bad guy.
Du jobber pa hoygir, men du er ingen dariig fyr.
How is your poor, poor mother?
Hvordan går det med deres stakkars, stakkars mor?
Take your baskets in, children.
Ta med dere kurvene, barn.
None of your data was affected.
Ingen lagret informasjon ble påvirket.
You can keep your due process.
Behold rettssikkerhet din, du.

Results: 30, Time: 0.0154

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More