YOUR IN NORWEGIAN

How to say "your" in Norwegian

Results: 6518, Time: 0.0785

du deg

Examples of Your in a Sentence

If your name wasn't cengiz, i would kill you, man!
Hvis du ikke het cengiz, ville jeg drept deg.
Stand by your window so i can see you.
Still deg ved vinduet så jeg kan se deg.
Want your breakfast now or later?
Vil du ha frokost nå eller senere?
If i don't kiss your right now, my face is gonna fall off.
Hvis jeg ikke kysser deg nå, faller ansiktet mitt av.
Please read this card carefully before starting your treatment with STAYVEER.
Les dette kortet nøye før du starter behandling med STAYVEER.
You have your fun with me, and then you're done.
Du morer deg med meg, og så er det over.
Please read this card carefully before starting your treatment with tracleer.
Les dette kortet nøye før du starter behandling med tracleer.
Coutelle. found your way back.
Coutelle, du fant veien tilbake.
I have seen your type before.
Jeg har sett sånne som deg før.
So hold your press conference and come out with half a victory.
Så holder du pressekonferanse og kommer ut med en halv seier.
I think you're brave-- taking all this on as your responsibility.
Jeg synes du er modig... som tar på deg alt ansvaret.
Yeah, you should take off your sweater, brie.
Ja, du burde ta av deg genseren, brie.
I don't understand what your saying.
Jeg forstår ikke hva du sier.
Martin, get your boots on.
Martin, få på deg støvlene!
Mabthera will be given to you on the same day as your chemotherapy.
Mabthera vil bli gitt til deg på samme dag som du får kjemoterapi.
I hate that you take your ring off.
Jeg hater at du tar av deg ringen.
She wouldn't like your being here.
Hun ville ikke like at du var her.
Tell me, whst did your grandfather whisper in your ear before he died?
Fortell meg, hva hviskede din bestefar deg i øret før han døde?
Your must not use LITAK if you are pregnant.
Du må ikke bruke LITAK hvis du er gravid.
We have a possible guantanamo ex-con in town, and your priority is waffles.
Vi har en mulig guantanamo-fange i byen og du prioriterer vafler?
Yes, i have heard your stories.
Jeg har hørt historiene om deg.
Condor four, why aren't you using your assigned frequency?
Condor 4, hvorfor bruker du ikke frekvensen du ble tildelt?
Klas runberg and hugo lindberg have left fingerprints in your house.
Klas runbergs og hugo lindbergs fingeravtrykk var hos deg.
And i saw on your overdue bills that your name is david wozniak.
Jeg så på regningene dine at du heter david wozniak.
Ted, I'm sorry i haven't returned your calls.
Ted, beklager at jeg ikke har ringt deg tilbake.
If you're confident of that, your wouldn't be here.
Hvis du var sikker på det, ville du ikke vært her.
Why don't you take your wife?
Hvorfor tar du ikke med deg kona?
Carla, do you spray the perfume on or fill your bathtub up.
Carla, sprayer du på parfymen eller fyller du opp badekaret.
O'doul was just taking your picture.
O'doul tok bare et bilde av deg.
Miggs and santiago, they got angela at your house.
Miggs og santiago, de har angela hjemme hos deg.

Results: 6518, Time: 0.0785

SEE ALSO
See also
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


your
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More