YOUR BONES IN NORWEGIAN

How to say your bones in Norwegian

S Synonyms

Results: 50, Time: 0.0624

Examples of using Your Bones in a sentence and their translations

I will crush your bones into dust.
Jeg skal knuse beina dine til støv.
That guy probably would have choked to death on your bones as he ate you.
Og han hadde satt beina dine i halsen da han spiste deg.
May your bones rot, demon!
Måtte dine ben råtne, demon!
The metal on your bones- it carries his signature.
Metallet i knoklene dine? det bærer hans signatur.

Osteomyelitis turns your bones to chalk.
Osteomyelittforvandler dine ben til kalk.
Beat it before we grind your bones to make our bed.
Stikk før vi kverner beina dine for å lage senger.
We're gonna strip the skin from your bones but that was funny.
Vi skal flå huden av knoklene dine, men det var vittig.
Your bones are, like, hollow.
Beina dine er hule.
Or your bones, at least.
Eller dine bein, iallfall.

Problems with your bones.
Problemer med dine ben.
Problems with your bones.
Problemer med dine ben.
You get to hear your bones break before your veins explode.
Du rekker å høre knoklene dine bli knust før blodårene eksploderer.
I saw the snow fall and bury your bones.
Jeg så snøen falle og begrave beina dine.
And tonight, i will drink to your bones.
Og i kveld skal jeg drikke for dine bein.
Must be the density of your bones.
Må være tettheten av dine bein.
I will flay the flesh from your bones!
Jeg skal flå kjøttet fra knoklene dine!
Until your mind is weary, and your bones ache.
Til sinnet ditt er trett og beina dine verker.
A place to rest your bones?
Et sted å hvile beina dine?
And then the jackals, laughing in the dark, trying to pick the meat off your bones.
De prøver å nappe kjøttet fra knoklene dine.
Those that find your bones?
De som finner knoklene dine?
It doesn't change your voice or the way your bones is hung together.
Den endrer ikke stemma, eller hvordan beina dine henger sammen.
We should crush your bones into powder.
Vi burde knuse knoklene dine!
Oh, you want your bones, eh?
Å, du vil ha beina dine, hva?
No reason to find out if your bones will break too.
Ingen grunn til å finne ut om beina dine vil brekke også.
He will groan into your bones for his brains.
Han kommer til å gnage på knoklene dine.
And where are your bones?
Og hvor er beinene dine?
Other side effects of combination therapy for HIV you may have problems with your bones.
Andre bivirkninger av kombinasjonsbehandling mot HIV du kan få problemer med benene dine.
Other side effects of combination therapy for HIV you may have problems with your bones.
Andre bivirkninger av kombinasjonsbehandling mot HIV du kan få problemer med benene dine.
Dad, i think i have found it, this can make your bones healthy.
Far! jeg har funnet noe som kan gjøre beinet ditt bra.
Your bones will be crushed to dust.
Beina dine vil bli knust til støv.

Results: 50, Time: 0.0624

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "your bones"


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More