YOUR EX IN NORWEGIAN

How to say your ex in Norwegian

Results: 67, Time: 0.0545

English-norwegian dictionary

Examples of using Your Ex in a sentence and their translations

So, it's about your ex eating her words?
Så, det handler om at eksen din skal spise ordene sine?
You never told me your ex was so beautiful.
Du har aldri sagt at din eks var så vakker.
May i ask, does your ex see ned at all?
Får jeg spørre om eksen din treffer ned av og til?
Why is your ex trending so hard on Twitter?
Hvorfor er eksen din så populær på Twitter?
So your ex is calling, huh?- yeah.
Så det er eksmannen din?
Nell's your ex, right?
Nell er din eks, ikke sant?- jo.
But your ex is worse.
Men eksen din er verre.
Your ex?
That's why he's your ex.
Det er vel derfor han er eksmannen din.
He's your ex, isn't he?
Han er eksen din, ikke sant?
Is she your ex or your girlfriend?
Er hun din eks eller din kjæreste?
Is it all right if i date your ex?
Er det greit at jeg er sammen med din eks?
And your ex being back.
Og eksen din er tilbake.
I saw your ex in the papers.
Jeg så eksen din i avisa.
What about your ex?
Hva med din eks?
How are things with marcus and your ex?
Hvordan går det med marcus og din eks?
I assumed maybe your ex told you.
Jeg antok at eksen din hadde fortalt deg det.
Can you really interrogate your ex?
Klarer du å forhøre din eks?
Talk to your ex, find out when the next event is happening.
Snakk med eksen din, sjekk når neste arrangement er.
Where's your ex, detective Douche?
Hvor er eksen din, detektiv Douche?
Your ex is a wanted killer.
Din eks er en etterlyst mordere.
Your ex lives across the street?
Bor eksen din rett over gata?
You're using me to make your ex jealous.
Bruker du meg for å gjøre din eks sjalu?
No, but i can see that your ex might think so.
Nei, men jeg skjønner at eksen din synes det.
Your ex was a grower for the SDS cartel, was he not?
Eksen din dyrket for sds-kartellet, ikke sant?
Your ex booked her boyfriend five times--.
Eksen din fikk typen på skjermen fem.
He's got a mesh tank top that would bring your ex to tears.
Han har en nettingtrøye som ville fått eksen din til å gråte.
Well, she is not your ex.
Nei, hun er ikke eksen din ennå.
And jesus christ, your ex?
Jesus kristus, din eksmann?
Your ex has called several times.
Eksmannen din har ringt flere ganger.

Results: 67, Time: 0.0545

SEE ALSO

See also


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More