YOUR SPIRIT IN NORWEGIAN

How to say your spirit in Norwegian

S Synonyms

Results: 68, Time: 0.0344

Examples of using Your Spirit in a sentence and their translations

Answer your spirit.
Lytt til din ånd.
Lord, bless us with your spirit as we stand together.
Herre... velsign oss med din ånd idet vi står samlet.
He sensed your spirit.
Han enset sjelen din.
Let your spirit.

I admire your spirit, young lady, but your story has come to an end.
Jeg liker tælen din, men din historie slutter nå.
Why did your spirit never rest?
Hvorfor får ikke din ånd ro?
Flood our souls with your spirit and life.
Fyll våre sjeler med din ånd og ditt liv.
I feel your spirit.
Jeg kjenner ånden din.
I will rule your spirit.
Jeg skal styre sjelen din.

I want to feel, feel your spirit inside of me.
Jeg vil kjenne din ånd inni meg.
Your spirit.
But if you cry out when you die, they will have your spirit.
Men hvis du skriker når du dør, tar de sjelen din.
Yes. that was your spirit.
Det var ånden din.
He admired your spirit.
Han beundret din ånd.
A son of your spirit too.
Og en sønn av ånden din.
I ask for your spirit to be with me.
La din ånd være med meg.
I'm sorry, you believe it will take your spirit away?
Unnskyld, tror du at det vil stjele ånden din?
So your spirit can teach him.
Slik at han kan lære av din ånd.
Your name is your spirit.
Navnet ditt er ånden din.
Help me!- help me!- your name is your spirit.
Navnet ditt er ånden din.
Your spirit.
And with your spirit.
Og med din ånd.
Illuminate the night, the way your spirit illuminates my soul.
Fra dette blafrende lyset lyse opp natten slik din ånd lyser opp min sjel.
Your passion, your spirit.
Din lidenskap, din ånd.
Your spirit, kira.
Din ånd, kira.
Your body will decay but your spirit lingers on.
Kroppen din vil forvitre, men din ånd lever videre.
They haven't got your spirit, baumer.
De har ikke din tæl, baumer.
You want to sleep with me but you forbid by your spirit?
Du vil ligge med meg, men får ikke lov av åndene dine?
It's your sweat I'm buying, not your spirit.
Det er svetten jeg kjøper, ikke sjela di.
Your spirit keeps the dojo alive.
Sjelen din holder den i live.

Results: 68, Time: 0.0344

SEE ALSO

See also


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More