BUT LET ME IN POLISH

Translation of But let me in Polish

Results: 562, Time: 0.4123

ale daj ale niech ale pozwól mi ale daj mi ale pozwólcie ale pozwólcie mi ale postawię ale dajcie mi ale powiedzcie

Examples of using But let me in a sentence and their translations

No. But let me know if you need a pinch hitter.
Ale daj mi znac, jesli bedziesz potrzebowal palkarza.
But let me know what he says. I'm sorry.
Przepraszam. Ale daj mi znać, co powie.
But let me keep my bike here, just in case. All right.
Ale pozwólcie, że zostawię tu motor, na wszelki wypadek. Dobrze.
But let me see if I can take a look.
Ale pozwólcie mi sprawdzić czy mogę pomóc.
I already told them who you are, but let me go in first.
Powiedziałem im, kim jesteście, ale pozwólcie, że wejdę pierwszy.
Why not? Because he's unconscious, but let me explain.
Ale daj mi wyjaśnić.- Dlaczego? Ponieważ jest nieprzytomny.
You're right. But let me know if you change your mind.
Ale daj mi znać, gdybyś zmieniła zdanie. Masz rację.
But let me show you how a professional ventriloquist dummy works.
Ale pozwólcie mi pokazać jak profesjonalnie kukiełka brzuchomócy działa.
You have got a certain idea about me, but let me be more than clear.
Że macie pewne wyobrażenie o mnie ale pozwólcie, ze to rozjaśnię.
But let me know you're up there!
Ale daj znak, że tam jesteś!
Love me, hate me, but let me know you're there.
Kochasz mnie, nienawidzisz… ale daj znak, że tam jesteś.
But let me have one of those slushies over there.- Okay.
Okay. Ale daj mi jedną z tych"slushies o tych.
But let me warn ye, mistress.
Ale niech cię ostrzegę, pani.
But let me remind you.
Ale pozwólcie mi przypomnieć.
But let me be clear.
Ale postawię sprawę jasno.
But let me have one of those slushies over there.- Okay.
Okay. Ale daj mi ten mrożony napój Niebieski.
But let me tell you right now, one is not more important than the other.
Ale pozwólcie mi powiedzieć teraz, jedno nie jest ważniejsze od drugiego.
But let me tell you this now, these women have shown great courage.
Ale niech wam powiem, te kobiety pokazały swą wielka odwagę.
But let me hear from you, sweetie.
Ale daj znać, kochanie.
But let me know when you find something.
Ale daj znać, jak coś znajdziecie.
But let me be crystal clear.
Ale postawię sprawę jasno.
But let me be clear, you're the boss.
Ale niech będzie jasne.
But let me see if I have got it.
Ale powiedzcie czy dobrze myślę.
But let me do this.
Ale pozwólcie mi zrobić to.
But let me know if you change your mind. You're right.
Ale daj mi znać, gdybyś zmieniła zdanie. Masz rację.
I'm wrong, but let me do it my way!
Może się mylę, ale daj mi to robić po mojemu!
Okay. But let me know if you change your mind.
Ale daj znać, jakbyś zmieniła zdanie. Dobra.
Yeah, that was me, but let me say two things.
Tak, to ja, ale pozwólcie mi powiedzieć dwie rzeczy.
I'm so confused, but let me see if I have got it.
Ale powiedzcie czy dobrze myślę. Jestem zagubiona.
But let me tell you this.
Ale niech coś powiem.

Results: 562, Time: 0.4123

See also


but let me just
ale pozwólcie mi tylko ale daj mi
but please let me
ale proszę , pozwól mi
but first let me
ale najpierw pozwól mi
but let me guess
ale niech zgadnę
but let me see
ale pozwól mi zobaczyć
but let me try
ale pozwól mi spróbować
but let me live
ale pozwól mi żyć ale pozwól mi zyć ale pozwólcie mi żyć
but let me sleep
ale pozwól mi spać ale daj mi spać
but let me get
ale niech ale dajcie mi się ale pozwólcie , że przejdę
but let me make
ale pozwólcie , że dokonam ale daj mi wykonać ale niech
but let me also
pozwólcie mi także jednak ale pozwól mi też też jednak powiedzieć
but let me do
ale pozwólcie mi zrobić lecz pozwól mi wykonać ale pozwól mi robić
but let me give you
ale pozwól , że dam ci
but let me show you
ale pozwólcie , że pokażę wam
but let me know what
ale daj mi znać , co

Word by word translation


but
- ale lecz jednak a tylko
let
- pozwól daj pozwólcie pozwalają zostaw
me
- mnie

S Synonyms of But let me


but make
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More