BUT LET ME IN POLISH

Translation of But let me in Polish

Results: 339, Time: 0.0761

ale pozwól mi ale daj mi ale pozwólcie ale pozwólcie mi ale niech ale pragnę ale daj

Examples of using But let me in a sentence and their translations

But let me make one thing clear!
Ale pozwól mi wyjaśnić jedną rzecz!
But let me ask you something.
Ale pozwól mi o coś zapytać.
I know you're busy, but let me know how you are.
Wiem, że jesteś zajęty, ale daj mi znać co u ciebie słychać.
Maybe not, but let me keep my skin, OK?
Może nie, ale pozwól mi zatrzymać swoją skórę, dobrze?
But let me make a substitution that might clean things up a little bit.
Ale pozwólcie, że dokonam zamiany, która być może coś nieco rozjaśni.
I will get all the money, but let me go to the hospital.
Załatwię pieniądze, ale daj mi jechać do szpitala.
I'm wrong, but let me do it my way!
Masz rację, ale daj mi to zrobić po swojemu!
Very good work, but let me tell you something.
Bardzo dobrze pracujesz, ale pozwól mi coś sobie powiedzieć.
But let me show you kind of a mechanical way to do that.
Ale pozwólcie, że pokażę wam bardziej mechaniczny sposób na zrobienie tego.
But let me see if I can take a look.
Ale pozwólcie mi sprawdzić czy mogę pomóc.
But let me show you how a professional ventriloquist dummy works.
Ale pozwólcie mi pokazać jak profesjonalnie kukiełka brzuchomócy działa.
But let me know if you're going to stuff him with junk food.
Ale daj mi znać jeśli będziesz chciała napchać go niezdrowym żarciem.
But let me reassure you, the signal he broadcast… is being handled.
Ale pozwólcie że was zapewnię, sygnał który nadał… będzie opanowany.
But let me warn ye, mistress.
Ale niech cię ostrzegę, pani.
But let me tell you this.
Ale pozwól mi to powiedzieć.
But let me remind you.
Ale pozwólcie mi przypomnieć.
But let me know you're up there!
Ale daj znak, że tam jesteś!
But let me know what's comin.
Ale daj mi znać co się zbliża.
But let me try a little later. Okay?
Ale pozwól mi spróbować trochę później, ok?
But let me tell you something.
Ale pozwólcie, że coś wam powiem.
But let me tell you this now, these women have shown great courage.
Ale niech wam powiem, te kobiety pokazały swą wielka odwagę.
But let me get you out.
Ale pozwól mi cię wyciągnąć.
But let me be clear, you're the boss.
Ale niech będzie jasne.
But let me read through the statement.
Ale daj mi przeczytać zeznanie.
But let me tell you right now, one is not more important than the other.
Ale pozwólcie mi powiedzieć teraz, jedno nie jest ważniejsze od drugiego.
But let me tell you the truth.
Ale pozwólcie, że powiem wam prawdę.
But let me start from the beginning.
Ale pozwólcie, /że zacznę od początku.
But let me know if you need a pinch hitter.
Ale daj mi znac, jesli bedziesz potrzebowal palkarza.
But let me do this.
Ale pozwólcie mi zrobić to.
But let me satisfy you now.
Ale pozwól mi cię zaspokoić teraz.

Results: 339, Time: 0.0761

See also


but let me just
ale pozwól
but let me go
ale pozwól mi odejść ale wypuść mnie ale daj mi jechać tylko mnie przepuść ale mnie wypuścili
but let me get
ale pozwól , niech ja /ale przejdę do ale pozwólcie , że przejdę ale dajcie mi się
but let me see
ale pozwól mi zobaczyć ale pokaż mi ale pozwólcie mi sprawdzić
but let me make
ale niech ale proszę mi pozwolić przedstawić ale wyjaśnię
but let me live
ale pozwól mi żyć ale pozwól mi zyć ale pozwólcie mi żyć
but let me also
ale pragnę także ale pozwolę sobie także też jednak powiedzieć
but let me sleep
ale pozwól mi spać ale daj mi spać
but let me try
ale pozwól mi spróbować ale pozwól że spróbuję
but let me do
ale pozwól mi robić ale pozwólcie mi zrobić
but let me guess
ale niech zgadnę
but let me give you
ale pozwól , że dam ci
but let me show you
ale pozwólcie , że pokażę wam
but let me say this
ale powiem powiem tylko jedno ale pozwól mi coś powiedzieć
but let me be clear
ale pozwól mi być klarownym ale niech będzie jasne ale wyjaśnijmy ale niech się wyrażę jasno

Word by word translation


but
- ale lecz jednak a tylko
let
- pozwól daj pozwólcie pozwala zostaw
me
- mnie sobie

S Synonyms of "but let me"


but give me
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More