FOR CHRIST'S SAKE IN POLISH

Translation of For christ's sake in Polish

Results: 759, Time: 0.1126

na miłość boską na litość boską na rany chrystusa chryste dla chrystusa na litosc boska na boga na mi³oœæ bosk¹ w imię chrystusa

Examples of using For christ's sake in a sentence and their translations

Get out, for Christ's sake.
Wynoś się na miłość boską.
For Christ's sake, I will finish cleaning it tomorrow.
Na litość boską, skończę ją czyścić jutro.
For Christ's sake, Emilio.
Na Miłość Boską, Emilio.
For Christ's sake, Doc!
Na miłość boską, doktorze!
For Christ's sake.
Na litość boską.
For Christ's sake, Dean, the guy's got blonde hair and blue eyes.
Na rany Chrystusa, Dean, koleś ma blond włosy i niebieskie oczy.
For Christ's sake, we're looking for dancing.
Na rany Chrystusa, patrzymy na taniec.
For Christ's sake. Get the car.
Chryste, idź po wóz.
For Christ's sake.
Na litość boską.
For Christ's sake,
Na miłość boską.
For Christ's sake, keep it out.
Chryste, nie chowaj go.
For Christ's sake, Tyler, I don't know!
Na rany Chrystusa, Tyler, nie wiem!
For Christ's sake, Damien.
Na litość boską, Damien.
For Christ's sake!
Dla Chrystusa rzeczy!
For Christ's sake, Rios.
Na miłość boską, Rios.
What else do the hell they want, for Christ's sake?
Czego oni jeszcze chca na litosc boska?
Relax, for Christ's sake.
Wyzuj, na miłość boską.
For Christ's sake,
Na litość boską.
Abby, for Christ's sake, no!
Abby, Chryste, nie!
For Christ's sake, just tell me.
Na rany Chrystusa! Po prostu mi powiedz.
For Christ's sake, do something!
Na miłość boską, zróbcie coś!
Now, for Christ's sake, you are innocent.
Teraz, na litość Boską, jesteś niewinny.
For Christ's sake, Campbell, use your head!
Campbell, na Boga, rusz głową!
I think you should be sorry, for Christ's sake.
Powinno byc panu przykro, na litosc boska.
For Christ's sake, Ronnie, I'm dying in here.
Na rany Chrystusa, Ronnie, konam tutaj.
For Christ's sake, stop it!
Chryste, uspokój się!
For Christ's sake, Rick!
Na miłość Boską, Rick!
For Christ's sake, Neil, I'm not an Italian.
Chryste, Neil, Nie jestem Włochem.
He gave all his money to the church, for Christ's sake.
Oddal swoja dzialke do kosciola, na litosc boska.
Where you going, for Christ's sake?
Dokąd idziesz, na rany Chrystusa?

Results: 759, Time: 0.1126

See also


for pity's sake
na litość boską
for everyone's sake
dla dobra wszystkich
for pete's sake
na miłość pete'a
for everybody's sake
dla dobra wszystkich
for safety's sake
ze względów bezpieczeństwa
for clarity's sake
dla jasności
for shit's sake
do kurwy nędzy
for oliver's sake
dla dobra olivera przez wzgląd na olivera względu na oliviera
for feck's sake
do kurwy nedzy
for argument's sake
dla dobra argumentacji dla bezpieczeństwa dyskusji przez wzgląd na dyskusję dla dobra dyskusji przyjmijmy
for charlie's sake
dla dobra charliego ze względu na charliego
for mercy's sake
na litość boską z litości
for tom's sake
dla dobra toma ze względu na toma

Word by word translation


sake
- dobra względu sake boską miłość

"For christ's sake" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More