I WILL SHOW YOU IN POLISH

Translation of I will show you in Polish

Results: 2566, Time: 0.0511

Examples of using I will show you in a sentence and their translations

I will show you how to do this.
Pokażę ci, jak to się robi.
I will show you tomorrow.
Pokażę wam jutro.
Look, I will show you something. She even looks to you!
Obczaj, pokażę ci coś… /Ona nawet na ciebie nie spojrzy!
I will show you something. With a wall-eye!
Pokażę wam coś z bielmem!
I will show you my collection.
Pokażę panu moją kolekcję.
Come on, I will show you the room.
Chodź, pokażę ci pokój.
I will show you to the antechamber, my lady.
Zaprowadzę cię do przedsionka, moja pani.
I will show you the photo.
Pokażę wam fotkę.
I will show you the trauma rooms.
Pokażę panu sale urazowe.
I will show you what we did in the sitting room.
Pokażę ci, co zrobiliśmy w salonie.
I will show you to your desk.
Zaprowadzę cię do biurka.
I will show you one.
Pokażę wam jedną.
I will show you some violence!
Pokażę ci trochę przemocy!
I will show you its history.
Pokażę panu jej historię.
I will show you where the weapons are.
Pokażę, gdzie jest broń.
Oh, I will show you when we get there.
Nie powiem. Pokażę, gdy tam będziemy.
Now I will show you how we make coffee in the desert… underneath the stars.
Teraz pokażę pani jak przyrządzamy kawę na pustyni… pod gwiazdami.
I will show you your tent later.
Później zaprowadzę cię do twojego namiotu.
I will show you signs and you will believe me.
Pokażę wam znaki, a wy mi uwierzycie.
I will show you my card.
Pokażę ci moją kartę.
I will show you something.
Pokażę panu coś.
I will show you where you're sleeping.
Pokażę ci, gdzie będziesz spała.
And now, I will show you the greatest attraction of all.
A teraz pokażę pani największą atrakcję.
Come, I will show you a little of my art.
Chodźmy, pokażę nieco mojej sztuki.
I will show you your office, Marshal?
Pokażę panu pańskie biuro, szeryfie. Szeryfie?
I will show you.
Zaprowadzę cię.
I will show you who's in charge here.
Pokaze ci kto tu rzadzi.
I will show you the truth.
Pokażę wam prawdę.
I will show you what girls do.
Pokaze ci, co robia dziewczyny.
I will show you a model that pleases many.
Pokażę model który cieszy się powodzeniem.

Results: 2566, Time: 0.0511

See also


i will show you i can
pokażę ci , że potrafię pokażę ciebie , którego mogę
i will show you mine if you
pokażę ci moje jeśli ty
i will show you what i mean
pokażę wam co mam na myśli pokażę ci , co mam na myśli
i will show you what i think
pokażę ci , co myślę
i will show you one
pokażę ci jeden
i will show you when
pokażę ci , jak
i will show you exactly
pokażę ci dokładnie pokażę panu dokładnie okażę ci dokładnie
i will show you heaven
pokażę ci niebo
i will show you more
pokaże wam więcej okażę wam więcej
i will show you power
pokażę ci władzę pokażę ci moją moc
i will show you pain
pokażę ci ból
i will show you upstairs
pokażę ci piętro pokażę ci górę
i will show you sometime
czasami ci pokażę pokarzę ci kiedyś kiedyś ci pokażę

Word by word translation


will
- będzie will woli zrobię zostanie
show
- pokazać show program pokaż pokazują
you
- cię was ci ty ciebie

S Synonyms of "i will show you"


let me show
i will teach
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More