I WILL SHOW YOU IN POLISH

Translation of I will show you in Polish

Results: 5233, Time: 0.4614

Examples of using I will show you in a sentence and their translations

Then I will show you mine, and then you show me yours.
A wtedy ja ci pokażę moją forsę, a ty pokażesz mi swoją.
I will show you how to get there anytime you say.
Zaprowadzę cię tam kiedy tylko będziesz chciała.
I will show you a bitch if you don't let go of me!
Ja ci pokażę sukę. Puść mnie!
Fire it up, I will show you what that can do.
Odpal go, pokaze ci co to potrafi.
I will show you to your room. This way, please.
Zaprowadzę cię do twojego pokoju. Tędy, proszę.
And then I will show you mine, and then you show me yours.
A wtedy ja ci pokażę moją forsę, a ty pokażesz mi swoją.
Once I get out of here, I will show you some great things.
Kiedy stad wyjdziemy pokaze ci wiele rzeczy.
When we get out, I will show you some places.
Jak się stąd wydostaniemy ja ci pokażę parę miejsc.
I will show you to your room. Good. Yes.
Zaprowadzę cię do twojego pokoju.- Tak. Dobrze.
I will show you how I chop off heads!
Pokarzę ci jak ścinać głowy!
I will show you the changing-rooms.
Pokarzę Ci przebieralnie.
I will show you tiny, pal! Tiny"?
Tyci”? Już ja ci pokażę, koleś!
I will show you the most beautiful place I have ever seen!
Pokaze ci najpiekniesze miejsce jakie w zyciu widzialem!
You're pretty. I will show you to your room.
Piękna jesteś. Zaprowadzę cię do twojego pokoju.
I will show you. Come on.
Zaprowadzę was, chodźmy.
I will show you to a room.
Zaprowadzę was do pokoju.
Tiny"?- I will show you tiny, pal!
Tyci”? Już ja ci pokażę, koleś!
But I will show you some mercy.
Ale… okażę ci litość.
I will show you a picture.
Pokarzę ci zdjęcie.
I will show you your room.
Pokaze ci twój pokój.
I will show you to your room. Yes. Good.
Zaprowadzę cię do twojego pokoju.- Tak. Dobrze.
Yes. I will show you to your room. Good.
Zaprowadzę cię do twojego pokoju.- Tak. Dobrze.
A filthy dog.- I will show you who's a dog.
Przebrzydłym psem.- Ja ci pokażę, kto tutaj jest psem.
Come on, I will show you my lime pit.
Chodz, pokaze ci moja graciarnie.
Go! I will show you the same mercy you showed my father.
Wchodźcie. Okażę ci litość, tak jak ty okazałeś mojemu ojcu.
Yeah, I will show you the files.
Tak, pokarzę ci akta.
I will show you.
Zaprowadzę was.
I will show you. Come on.
Chodź, to ci pokażę.
Today, I will show you mercy.
Dziś okażę ci łaskę.
When the storm is over, I will show you my racer.
Po burzy pokaze ci mojego scigacza.

Results: 5233, Time: 0.4614

Word by word translation


will
- będzie woli will zostanie zrobię
show
- pokazać pokaż pokazują show program
you
- cię was ty ci ciebie
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More