NOT THIS TIME IN POLISH

Translation of Not this time in Polish

Results: 577, Time: 0.1999

Examples of using Not this time in a sentence and their translations

I always defend you to him, but not this time.
Ale nie tym razem. Zawsze cię przed nim broniłam.
Not this time of year-- it's more around October.
Nie o tej porze roku, bardziej w okolicach października.
Even if dystonia was some big medical mystery, it's not this time.
Nawet gdyby dystonia byłaby to nie tym razem. wielką, medyczną zagadką.
Not this time of night.
Nie o tej porze nocy.
Not this time, Murtaugh. Come on, Kenneth!
Nie tym razem, Murtaugh. Szybciej, Kenneth!
Well, not this time.
Ale nie teraz.
Not this time. I wouldn't do it.
Nie teraz. Nie chciałem.
But not this time, Ray, you… We can't replace you.
Ale nie tym razem, Ray, ty… Nie możemy cię zastąpić.
Right. Not this time of year.
Rozumiem, nie o tej porze roku.
Not this time of year.
Nie o tej porze roku.
No, not this time.
Nie, nie teraz.
Even if dystonia was some big medical mystery, it's not this time.
Nawet gdyby dystonia była wielką, medyczną tajemnicą, to nie tym razem.
Nothing hereabouts, not this time of year.
Nic w pobliżu, nie o tej porze roku.
Now, John… you listen to me… Not this time, Scorpius.
A teraz, John… wysłuchasz mnie… Nie tym razem, Scorpiusie.
Heh. Not this time of year.
W ogóle. Nie o tej porze roku.
Doc. She's not gonna get away with it-- not this time.
Doc. Nie ujdzie jej to na sucho… Nie tym razem.
Springtime, maybe. Not this time of year.
Może na wiosnę, ale nie o tej porze roku.
A tie usually goes to the runner, but not this time.
I}biegacza, ale nie tym razem.
Not this time of year. Springtime, maybe.
Możliwe, że na wiosnę, ale nie o tej porze roku.
Not this time of year. Springtime, maybe.
Może na wiosnę, ale nie o tej porze roku.
Not this time It won't be as you wish.
Tym razem nie. Nie będzie, jak chcesz.
Not this time, but stay close.
Tym razem nie, ale nie odchodź zbyt daleko.
Not this time, anyway.
W każdym razie nie tym razem.
Only not this time.
Tym razem nie do końca.
Not this time.
Tym razem nie.
Not this time, Diablo!
Nie ten raz, Diabeł!
Not this time, but you were recognized.
Tym razem nie, ale rozpoznano pana.
Yeah, not this time.
Tak, tym razem nie.
Not this time, but I definitely had flashbacks.
Tym razem nie, ale przypomniał mi się.
Not this time, thanks.
Nie, tym razem dzięki.

Results: 577, Time: 0.1999

Word by word translation


not
- nic nie niczego nie niczym nie
this
- ten niniejszego tak tu o tym
time
- czas razem pora momencie chwili

S Synonyms of Not this time


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More