TO THE DANCE IN POLISH

Translation of To the dance in Polish

Results: 363, Time: 0.2189

na tańce na bal na potańcówkę na zabawę do tańca na dyskotekę na imprezę na tance na tańcach na taniec

Examples of using To the dance in a sentence and their translations

I should have just asked her to the dance right then and there.
Powinienem po prostu zaprosić /ją na tańce. Wtedy i tam.
I'm going to the dance, dude.
Ja idę na tańce, ziom.
I go to the dance and I save a life.
Pójde na bal i uratuję jej życie.
No you're going to the dance with a white girl?
Nie. Idziesz na tańce z białą dziewczyną?
You're going to the dance and Judson is so cute.
Idziesz na potańcówkę, a Judson jest taki uroczy.
Back to the dance.
Wracać na bal.
I'm taking you to the dance, Dot.
Zabieram cię na tańce, Dot.
Are you really going to the dance with Diana?
Naprawde wybierasz się na potańcówkę z Dianą?
I'm going to the dance with Marco.
Ja idę na zabawę z Marco.
I'm not asking anybody to the dance okay?
Nie zapraszam nikogo na bal, ok?
She's going to the dance with Marco.
Idzie na zabawę z Marco.
Let us return… to the dance.
Powróćmy do tańca.
I want to go back to the dance.
Chcę wrócić na tańce.
Headed to the dance.
Idę na potańcówkę.
You're going to the dance with Ramsey?
Idziesz na bal z Ramsey'em?
You don't want to go to the dance, do you?
Nie chcesz iść na zabawę, prawda?
I'm going to the dance with Pam.
Idę na potańcówkę z Pam.
You asked me to the dance, and I never actually answered you.
Zaprosiłaś mnie do tańca, a ja ci nie odpowiedziałam.
I have to ask Della Fisher to the dance.
Muszę zaprosić Delię Fisher na tańce.
Okay, let's get you to the dance, Mr. Sharp!
Dobra, jedziemy na dyskotekę, panie przystojniaka!
I'm really going to the dance with Dylan Radcliff?
Czy ja naprawdę wybieram się na bal z Dylanem Radcliffem?
Randy's taking me to the dance.
Randy zabiera mnie na zabawę.
Everyone knows Drake is taking Madison to the dance.
Każdy wie, że Drake zabiera Madison na bal.
A date to the dance, with Abby.
Data do tańca, z Abby.
Okay, you are not here to invite me to the dance.
OK, nie przyszłaś zaprosić mnie na tańce.
I'm going to the dance with Amanda.
Idę na potańcówkę z Amandą.
Not agreeing to go to the dance with me until Lauren Riley said no.
Albo pójście ze mną na dyskotekę dopiero wtedy gdy Lauren Riley powiedziała nie.
So we go to the dance and find him.
Pójdziemy na imprezę i go znajdziemy.
They call me to the dance and I must go through the minors.
Wołają mnie do tańca, muszę przejść przez lustro.
Not going to the dance?
Nie idzie pan na imprezę?

Results: 363, Time: 0.2189

See also


to take her to the dance
ją zabrać na tańce zabrał ją na bal wziął ją na bal
to the dance tonight
na potańcówkę na dzisiejszą dyskotekę na tańce
to the dance together
razem na balety na potańcówkę razem razem na dyskotekę razem na tańce razem na imprezę
are you going to the dance
idziesz na tańce ldziecie na dyskotekę idziecie na tańce idziesz na potańcówkę idziecie na dyskotekę
will you go to the dance with me
nie pójdziesz zatańczyć pójdziesz na tańce ze mną pójdziesz ze mną na dyskotekę pójdziesz ze mną na potańcówkę
i'm going to the dance
ja idę na tańce idę na potańcówkę właśnie jadę na potańcówkę ldę na tance
me to the dance
mnie na tańce
you to the dance
cię na tańce
to dance again
znów tańczyć znów zatańczyć
here to dance
tu tańczyć tu zatańczyć przyszłam na tańce

Word by word translation


to
- do na dla z w
dance
- taniec tańczyć taneczne tańce dance

S Synonyms of "to the dance"


to homecoming
to prom
for fun
for games
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More