TO THE DANCE IN POLISH

Translation of To the dance in Polish

Results: 770, Time: 0.3393

na tańce na bal potańczyć na wieczorek zatańczyć na potańcówkę na zabawę do tańca na imprezę na dyskotekę na tańcach na tance na taniec tańce wieczorek potańcówkę na turniejˇ tańca taneczny
dancingto go

Examples of using To the dance in a sentence and their translations

Zach gets to go to the dance but you don't?
Zach idzie na bal, a ty nie?
Please, will you go to the dance with me?
Proszę, pójdź ze mnę na bal?
I'm not going to the dance. No, I.
Nie idę na potańcówkę. Nie.
You're asking my sister to the dance and she's your second choice?
Chcesz zaprosić moją siostrę na potańcówkę i to jest twoja alternatywa?
You don't want to go to the dance, do you?
Nie chcesz iść na zabawę, prawda?
If she gets a good grade, she goes to the dance.
Jeśli dostanie dobrą ocenę, pójdzie na bal.
But now Alexa doesn't get to go to the dance.
Ale teraz Alexa nie pójdzie na bal.
You still coming to the dance, though, tonight, right?
Ale na potańcówkę przyjdziesz? Dobra?
I am not driving you to the dance. lovely child.
Nie zawiozę cię na zabawę.- Uroczy dzieciak.
You asked me to the dance, and I never actually answered you.
Zaprosiłaś mnie do tańca, a ja ci nie odpowiedziałam.
So we go to the dance and find him.
Pójdziemy na imprezę i go znajdziemy.
And I want you to go with me to the dance.
I chciałbym, żebyś poszła ze mną na bal.
They call me to the dance and I must go through the minors.
Wołają mnie do tańca, muszę przejść przez lustro.
You're kidding. I was gonna ask him to the dance.
Żartujesz. Miałam zamiar go zaprosić na potańcówkę.
Marco vega's gonna ask her to the dance. what happened?
Marco Vega zamierza ją zaprosić na zabawę.- Dlaczego? Co się stało?
But this year I was thinking of going to the dance.
Ale w tym roku myślałem, żeby iść na potańcówkę.
My ticket to the dance. Johnson.
Mój kupon do tańca.- Johnson.
Annie? I need to go to the dance?
Muszę iść na zabawę. Annie?
Are you still going to the dance tonight?
Nadal zamierzasz iść na imprezę wieczorem?
Okay, let's get you to the dance, Mr. Sharp!
Dobra, jedziemy na dyskotekę, panie przystojniaka!
Are you really going to the dance with Diana?
Naprawdę idziesz na imprezę z Dianą?
I need to go to the dance. Annie? What?
Muszę iść na zabawę. Co? Annie?
Come to the dance?
Idziemy potańczyć?
He's gonna have to let us go to the dance.
To nie jest powód, żeby nie można było iść na potańcówkę.
Maybe to the dance.
Może do tańca.
Not agreeing to go to the dance with me until Lauren Riley said no.
Albo pójście ze mną na dyskotekę dopiero wtedy gdy Lauren Riley powiedziała nie.
Mom, Rory is going to the dance.
Mamo, Rory wybiera się na wieczorek.
Yes. On one condition… you take me to the dance.
Ty zaprosisz mnie do tańca. Pod jednym warunkiem…- Tak.
Did my daughter go to the dance?
Poszła potańczyć? Czy moja córka?
Are you going to the dance?
Idziecie na dyskotekę?

Results: 770, Time: 0.3393

Word by word translation


to
- do na dla z aby
dance
- taniec tańczyć taneczne dance tańce

S Synonyms of To the dance


to homecoming
to prom
to play
for fun
for games
to the formal
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More