YEARS OF MY LIFE IN POLISH

Translation of Years of my life in Polish

Results: 759, Time: 0.3248

Examples of using Years of my life in a sentence and their translations

He took everything away from me, including the last four years of my life.
Zabrał mi wszystko, włącznie z ostatnimi czterema latami mojego życia.
I have lost years of my life taking care of you.
Zmarnowalam lata mojego zycia troszczac sie o ciebie.
The past 20 years have been the best years of my life.
Ostatnie 20 lat były najlepszymi latami mojego życia.
Sixth grade was the happiest two years of my life.
Szósta klasa była dwoma najszczęśliwszymi latami mojego życia.
Those were the best years of my life.
To by³y najlepsza lata mojego ¿ycia.
I spent years of my life thinking about such things.
Spedzilem lata mojego zycia myslec o takich rzeczach.
Spent two years of my life in a foreign land.
Dwa lata mego życia /spędziłem na obczyźnie.
These were supposed to be the best years of my life.
L to mialy byc najpiekniejsze lata mojego zycia.
What about the two years of my life?
A co z dwoma latami mojego życia?
I gave her three years of my life.
Da³em jej 3 lata mojego ¿ycia.
Dear Ma, I am watching the best years of my life roll away.
Droga mamo, patrzę, jak uciekają najlepsze lata mego życia.
I have spent 3 1/2 years of my life in your prison.
Spędziłem 3 i poł roku mojego życia w waszym więzieniu.
These past ten years have been the best years of my life.
Te dziesięć lat było najlepszymi latami mojego życia.
I dedicated 3 years of my life to her.
Da³em jej 3 lata mojego ¿ycia.
These past ten years have been the best ten years of my life.
Te dziesięć lat było najlepszymi latami mojego życia.
I have spent three and a half years of my life in your prison.
Spędziłem 3 roku mojego życia w waszym więzieniu.
I have spent three and a half years of my life in your prison.
Spędziłem 3 i pół roku mojego życia w waszym więzieniu.
I have spent three and a half years of my life in your prison.
Spędziłem 3 i poł roku mojego życia w waszym więzieniu.
Best three and a half years of my life.
To było najlepsze trzy i pół roku mojego życia.
London. The worst years of my life.
Najgorszy rok mojego życia.- Londyn.
The worst years of my life. London.
Najgorszy rok mojego życia.- Londyn.
Hickory burning in the hearth. It smells like 46 years of my life.
Orzesznik płonący w palenisku pachnie jak 46 lat mego życia.
It's about the last seven years of my life.
Opowiada o ostatnich 7 latach mojego życia.
Welcome to the first 18 years of my life.
Witaj w pierwszych 18 latach mego życia.
Before committing the next 12 years of my life to it.
Zanim poświęcę jej 12 lat mego życia.
Those were the best years of my life.
Najlepsze lata mego życia.
The best years of my life are over.
Najlepsze lata mego życia już za mną.
I devoted the best years of my life to loving and nurturing a child.
Poświęciłam najlepsze lata życia na opiekę nad dzieckiem.
So the worst years of my life passed.
I tak najgorsze lata mego życia przeminęły.
Most alive… ♪ 5 years of my life, and for what?
Pięć lat z życia i co mi z tego?

Results: 759, Time: 0.3248

See also


years of my life working
lat mojego życia pracując
the last five years of my life
ostatnie pięć lat mojego życia ostatnie 5 lat swojego życia ostanie 5 lat mojego życia
the last four years of my life
ostatnie cztery lata mojego życia ostatnimi czterema latami mojego życia ostanie cztery lata mojego życia
the best three years of my life
najlepsze trzy lata mojego życia najlepszy okres w życiu
you the best years of my life
ci najlepsze lata mojego życia
first five years of life
pierwszych pięciu lat życia
many years of thy life
przez wiele lat twego życia
last few years of his life
ostatnie kilka lat jego życie
years of your life in prison
lat swojego życia w więzieniu lat życia na odsiadkę
in the last years of his life
w ostatnich latach jego życia
the last five years of his life
ostatnich pięciu latach swojego życia
the last two years of his life
ostatnich dwóch latach jego życia ostatnie dwa lata swojego życia dwa ostatnie lata jego życia

Word by word translation


years
- lat years lata latach roku
my
- mój
life
- życie życiowe zycie life żywotność
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More