ALPHABET DICTIONARY

Search the English-Swedish dictionary by letter


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
POPULAR QUERIES
WHAT PEOPLE ARE TRANSLATING RIGHT NOW
English - Swedish popular words and their translations
English - Swedish popular words and their translations

 English -  Swedish

eld brand fire sparka skjuta avfyra avskeda eldsvåda brasa brandpåverkan
slå besegra beat spöade klå banka slagen misshandlade stryk vispa
okej bra ok lugnt okay ingen fara okej... okey är oskadd
pool bassäng biljard pool. sammanföra pöl poolen bassängen pooler pools
trick lura knep bus spratt "bus knep.. tricket lurar knepet
lära undervisar teach förkunna lär undervisa lärde lärt undervisade undervisas
strand beach sandstrand badplats stranden stränder stränderna sandstranden beachs
hatar avskyr inte hate hata hatade hatat hatets
thomas tomas -thomas
larm alarm larm- oroa larmfunktion bestörtning brandlarm väckarklocka larmsignal larmsystem
tony tony... "tony tonys -tony tony'
assistent biträdande assistant assisterande medhjälpare biträde assistenten assistenter assistents
vakna väcka wake väck vaka kölvatten likvaka vaknar väckte väcker
kontanter pengar cash kassa likvida medel "cash stålar kontantmedel kassaflöde kontant
danny dannys -danny
synnerhet särskilt speciella framför allt just vissa specifika en särskild främst bl.a.
lily lilja lilly lily... "lily lilys liljan
håller instämmer godkänner överens samtycker komma överens enas accepterar gå med godta
minne memory minnen minnets att minnas åminnelse minnesförmåga minnet minnena minnes-
antar gissa tror väl gissning nog förmodar tydligen är gissar
lås lock låsa in sluss lås in låsning låste bura in spärra låsta
verkar tycks förefaller är känns ser framstår synas verka verkade
röst voice sångröst röst.. rösten röster röst-
gå med ansluta sig till sällskap join delta följ med förena instämmer kom med häng med
typ sortera form slag sortering sort sådan möjliga typen slags
hög high stora höga högt stor höge stort större highs
hyra uthyrning jordränta uthyres rent hyr hyran hyror jordräntan
park parkera parkering parken parkerar parks parkens parkerade parkeringen parkerat
hemliga hemlighet secret smyg det fördolda hemlis hemlig hemligt hemligheten hemligheter
punkt led poäng point peka mening den punkten påpekande punkten pekar
fast företag firma bestämda stadig byrå beslutsamma orubbliga advokatbyrå revisionsföretag
byggnad bygga building hus fastighet bygge byggnation byggnadsproduktionen byggnaden bygger
bevilja ge grant bidrag medge stöd anslag skänk gåvobistånd stipendium
år året årets års
bobby -bobby bobbys
rulla roll rulle kavla kast veva rullning vältra rullar rullas
krascha crash sova störta slagga krasha krocka våldgästa en krasch brak
färg color fã¤rg nyans fàrg färgade hudfärg färglägga cologne färgen
förlåta ursäkta förlåtelse förlåter förlåt förlät
blå blue bla bl㥠"blue "blå mörkblått ”blå blått blåa
dans dance att dansa danskonst dansen dansa dansar danskonsten
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More