A GLASS OF SOMETHING IN SWEDISH

How to say a glass of something in Swedish

Results: 22440, Time: 0.0481

of something
av något (320) till något (13) i nånting (3) från något (5) med något (6)

Examples of using A Glass Of Something in a sentence and their translations

Look, erm... stay for a glass of something afterwards.
Ni kan väl stanna på ett glas?
Mrs. hodgson, can i bother you for a glass of something cold?
Får jag be om ett glas med nåt kallt?
Would you like to come into the front room for a glass of something?
Vill du komma in till vardagsrummet på ett glas?
Vinci suits all occasions, whether you are thinking of a long, pleasant dinner, a quick everyday meal or just a glass of something good.
Vinci passar dig som är ute efter en lång och trevlig middag, en snabb vardagsmåltid eller bara vill ha ett glas med god dryck.

She was carrying something- a glass of water.
Hon bar på nåt. ett glas vatten.
You want a glass of water or something?
Vill du ha ett glas vatten eller nåt?
We will get a glass of water or something.
Vi kan ta ett glas vatten eller nåt.
Can i get you a glass of water or something?
Kan jag ge dig ett glas vatten eller någonting?
Can i get you a glass of water or something? sure.
Vill du ha ett glas vatten, eller nåt?
Oh, we're guessing the killer put something into a glass of champagne.
Vi gissar att mördaren la nåt i ett glas champagne.
You also need a pen, a glass of water and something to measure with.
Du behöver också en penna, ett glas vatten och något att mäta med.
Perhaps you could use something to eat or a glass of water.
Du kanske behöver något att äta? eller ett glas vatten?
Hey, you wanna come upstairs and have a glass of wine or something?
Hörru, vill du komma upp och ta ett glas vin eller någonting?
Sorry, rolf, could you get me a glass of water and something sweet?
Tyvärr, rolf, kan du få mig ett glas vatten och något sött.
Man, you look terrible. you want, like, a glass of water or something?
Vill du ha ett glas vatten eller nåt?
What has become something of our standard issue aperitif is a glass of noilly prat.
Det som har blivit lite av vårt stående nummer som aperitif är ett glas noilly prat.
Offer something to drink(a glass of water, a cup of tea/coffee) to anyone who steps into your home/office.(HEBREWS 13:2).
Erbjud något att dricka(ett glas vatten, en kopp te/kaffe) till varje person som stiger in i ditt hem/på ditt kontor.(HEBRÉERBREVET 13:2).
A little if you think you will drink a glass of cool grape juice, and instead have a glass of oak-aged bordeaux from 1969 or something.
Lite som om man tror att man ska dricka ett glas svalkande druvjuice och istället blir serverad ett glas ekfatslagrad bordeaux från 1969 eller nåt.
Can't i offer you a glass of something?
Kan jag bjuda på ett glas? -har du chokladmjölk?
Should i have a glass of water or something?
Jag kanske borde ha ett glas vatten.
Do you need a glass of water or something?
Vill du ha ett glas vatten?
Do you want a... glass of water or something?
Vill du ha ett glas vatten?
Maybe we could have a little glass of something... a little libation.
Vi kanske kan ta ett glas vatten eller något.
Do you... do you need a glass of water or something?
Vill du ha ett glas vatten?
Do you maybe want a glass of water or something, mate? oh, hi, there.
Vill du ha ett glas vatten, kompis?
Will you just grab her a glass of water, or something, before you go to bed?
Kan du ge henne ett glas vatten?
Tweet 1 sleep under the northern lights in a glass teepeethe northern lights is something on everyone's' bucket list and also something you never get tired of.
Tweet 1 sov under norrskenet i en tipi av glasnorrsken är något som finns på allas bucketlist och är också något du aldrig blir trött .
Oh, scott, could you get me maybe a little glass of ice water or something?
Scott, kan jag få ett glas isvatten eller något?
In smyrna, there is the sound of shouting and shattered glass, of bolting horses and something that could be a thunder machine but isn't.
I smyrna hörs skrik och glas som krossas, skenande hästar och något som kunde vara teateråska men inte är det.
The horse on the glass here reminded me of something that happened to me when i was a kid.
Den påminde mig om nåt som hände när jag var barn.

Results: 22440, Time: 0.0481

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"A glass of something" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More