A NEW FAMILY IN SWEDISH

Translation of A New Family in Swedish

Results: 221, Time: 0.0696

ny familj (99) ny familje- (5)

Examples of using A New Family in a sentence and their translations

En ny familj

He's got a new family.
Han har en ny familj.
I have a new family now.
Jag har en ny familj nu.
Other sentence examples
But she has a new family.
Men hon har ny familj.
The hsa-mir-548 is a new family of miRNA genes present in humans.
Hasen-mir-548 är en ny familj av miRNAgengåva hos människor.
A new family in the neighborhood.
En ny familj i grannskapet.
I have a new family.
Jag har en ny familj.
I will find a new family.
Jag hittar en ny familj.
He had a new family.
Han hade en ny familj.
Are you looking for a new family, Johnny?
Letar du efter en ny familj, Johnny?
He has a new family now.
Han har en ny familj nu.
I will get a new family.
Jag skaffar en ny familj.
But somebody could be part of a new family.
Men någon kan bli del i en ny familj.
No, she had a new family.
Nej, hon hade en ny familj.
But he had a new family.
Men han hade en ny familj.
This choice also creates a new family.
Detta val skapar också en ny familj.
A mountain gorilla looking for a new family.
En bergsgorilla som letar efter en ny familj.
My dad has a whole other life now, a new family.
Min pappa har ett helt annat liv nu, en ny familj.
A chance to have a new family.
En chans att få en ny familj.
Maria, Costa, we have a new family.
Maria, Costa, vi har en ny familj.
In 2008 a new family and senior campsite opened between Varberg and Kungsbacka in Halland. For caravans and camper vans, Stråva... Inquiry Read more.
Öppnade en ny familje- och seniorcamping mellan Varberg och Kungsbacka i Halland. Stråvalla Camping, som är öppen för både.
In 2008 a new family and senior campsite opened between Varberg and Kungsbacka in Halland. For caravans and camper vans, Stråva.
Öppnade en ny familje- och seniorcamping mellan Varberg och Kungsbacka i Halland. Stråvalla Camping, som är öppen för både.
In 2008 a new family and senior campsite opened between Varberg and Kungsbacka in Halland. For caravans and camper vans, Stråva... Inquiry Read more Espeviks Camping & Havsbad.
Öppnade en ny familje- och seniorcamping mellan Varberg och Kungsbacka i Halland. Stråvalla Camping, som är öppen för både.
Develops and sells a new family of nanoporous metal oxides with applications in catalysis, drug delivery and acoustics.
Utvecklar och säljer en ny familj av nanoporösa metalloxider med tillämpningar inom katalys, drug delivery och akustik.
In 2008 a new family and senior campsite opened between Varberg and Kungsbacka in Halland.
Öppnade en ny familje- och seniorcamping mellan Varberg och Kungsbacka i Halland. Stråvalla Camping, som är öppen för både.
Had an affair with a younger woman, left me and started a new family.
Hade en affär med en yngre kvinna, lämnade mig och bildade en ny familj.
I came here to start over begin a new family, have a son another chance to pass on the teaching.
Jag kom hit för att börja om. Skaffa en ny familj, en ny son. Jag ville föra vidare mina kunskaper.
I am here for you, but just because you have found a new family doesn't mean you throw the old one away.
Jag finns här för dig, men bara för att du har hittat en ny familj- så ska du inte kassera din gamla.
In the Dornier Luftfahrt case(175), the Commission approved a State guarantee for an R & D project involving the development of a new family of regionalaircraft.
I ärendet Dornier Luftfahrt GmbH( ,75) godkände kommissionen en statlig garanti till ett FoU­projekt avseende utveckling av en ny generation av regionala flygplan.
of tenancy, the tenant has the opportunity to sign a new family or friend agreement for the apartment in question with the new tenant.
bostad efter att hyresförhållandet hävts har möjlighet att ingå ett nytt familje- eller kompisavtal för bostaden i fråga med en ny hyresgäst.
When expecting a new family member Pyret & Snäckan is your one stop shop. We offer you everything from strollers
När man väntar tillskott i familjen är Pyret& Snäckan din one stop shop. Vi erbjuder allt från barnvagnar till skötväskor

Results: 221, Time: 0.0696

Word by word translation


new
- nya new ny nytt nye
family
- familj family släkt familjemedlemmar anhöriga
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More