A SECOND CHANCE IN SWEDISH

Translation of A second chance in Swedish

Results: 1247, Time: 0.0808

andra chans en andra möjlighet

Examples of using A second chance in a sentence and their translations

I got a second chance, brother.
Jag fick en andra chans, broder.
Maybe I have a second chance with Daniel?
Kanske så kan jag ha en andra chans med Daniel?
He got a second chance.
Han fick en andra chans.
We have been given a second chance to define who we are.
Vi har fått en andra chans att definiera vilka vi är.
Everybody deserves a second chance.
Alla förtjänar en andra chans.
I was given a second chance.
Jag fick en andra chans.
But with the blessings of a second chance come greater responsibilities.
Men med välsignelsen för en andra chans kommer ett stort ansvar.
You gave me a second chance, and the ability to start over.
Du gav mig en andra chans och möjligheten att börja om.
And you always say everyone deserves a second chance.
Och du säger alltid alla förtjänar en andra chans.
I want to give you a second chance.
Jag vill ge dig en andra chans.
I have allowed you a second chance.
Jag har gett dig en andra chans.
One doesn't often get a second chance.
Inte ofta man får en andra chans.
I just wanted a second chance.
Jag ville bara ha en andra chans.
Maybe you got a second chance.
Du kanske fick en andra chans.
He has given us a second chance.
Han har gett oss en andra chans.
He was supposed to get a second chance.
Han skulle ha fått en andra chans.
I thought we were going to give them a second chance.
Vi skulle ju ge dem en andra chans.
You won't get a second chance.
Du kommer inte få en andra möjlighet.
Don't you see this as a second chance?
Ser du inte att det är en andra chans?
Other games like A Second Chance.
Andra spel som en andra chans.
Haven't you ever wanted a second chance with your first love?
Har du inte velat få en andra chans med din första kärlek?
And hoping I would get a second chance.
Och hoppades på en andra chans.
I'm asking you to give me a second chance to be a better brother.
Jag ber om en andra chans att få vara en bättre bror.
We don't get a second chance at a first impression, Donald.
Första intrycket räknas, vi får ingen andra chans, Donald.
The Second Chance feature cannot be triggered while playing a Second Chance game.
Andra chans funktionen kan inte utlösas medans man spelar ett andra chans spel.
But doesn't everyone deserve a second chance?
Men har inte alla rätt till en andra chans?
I really don't wanna give him a second chance.
Jag vill inte ge honom nån andra chans.
I have been given a second chance to do something with my life, besides make money.
Jag har fått en andra chans att göra nåt med mitt liv förutom att tjäna pengar.
Kennedy's daring them to bomb us, right when I got a second chance.
Kennedy utmanar dem att bomba oss, precis när jag fick en andra chans.
cage six months, shining boots and fixing weapons waiting for a second chance.
sex månader, putsat skor och lagat vapen i väntan på en andra chans.

Results: 1247, Time: 0.0808

Word by word translation


second
- andra sekund för det andra näst second
chance
- chans möjlighet slump risk chance
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More