ACCEPT THE WORLD IN SWEDISH

How to say accept the world in Swedish

Results: 30, Time: 0.0602

accepterar världen (3)

Examples of using Accept The World in a sentence and their translations

Children accept the world as it is presented to them.
Barn accepterar världen som den ter sig.
Children accept the world as it is presented to them.
Barn accepterar världen som den är.
I know what i see. i see someone who doesn't accept the world as it is. Who's not afraid.
Jag ser i er en person som inte accepterar världen som den ser ut.
You people, incapable of accepting the world as it is,".
Såna som ni har svårt att acceptera världen såsom den ser ut.".

A man can so love the world that he accepts the world's standards and abandons the standards of christ.
En människa kan så älska världen, att hon godtar världens norm och överger kristi norm.
How will the world accept him?
Hur kommer denna världen att acceptera honom?
You simply accept the way the world works.
Du accepterar helt enkelt hur världen fungerar.
Why can't the world accept the fact i don't want to be with eddie anymore?
Varför kan inte världen acceptera att jag inte vill vara ihop med Eddie?
There will be advantages for industry as countries all over the world accept the GHS system.
Detta kommer att gynna industrin eftersom länder över hela världen godtar ghs-systemet.
So many people can't accept the vastness of the world around them.
Det är så många som inte kan acceptera hur ofantlig världen kring dem är.
However, at the present time, only a few countries in the world accept refugees through resettlement.
Idag är det dock bara ett fåtal länder i världen som tar emot flyktingar genom s.k. vidarebosättning.
Not all the online poker rooms in the world accept neteller, despite being one of the best known deposit methods.
Inte alla utav världens pokerrum online accepterar neteller, trots att det är en av dom mest kända betalningslösningarna.
The french president finished by saying:'the world cannot accept this!'.
Den franske presidenten avslutade med att säga: ”världen kan inte acceptera detta!”.
I accept that the EU is the world's largest donor of development aid.
Jag erkänner att EU är världens största givare av utvecklingsbistånd.
We accept that 20% of the world is in recession; we accept that 10% is close to recession.
Vi accepterar att 20 procent av världsekonomin omfattas av recession; vi accepterar att 10 procent är nära recession.
And it is very difficult to understand why we cannot accept this solution everywhere in the world.
Och det är mycket svårt att förstå varför vi inte kan acceptera den här lösningen överallt i världen.
The world does not accept the DPRK's nuclear weapons and ballistic missile programmes, and it is essential that we continue to stand united.
Världen tolererar inte nordkoreas program för kärnvapen och ballistiska robotar, och det är av yttersta vikt att vi fortsätter stå enade.
UPDATE: we accept overfunding! we have invented the world's first smoothie vending machine.
UPDATE: vi accepterar överteckning! världens första smoothieautomat är snart här! betala på touchskärmen och du får en färsk nyttig smoothie direkt i muggen.
Thus, all sunnis accepted the world as it was, yet abandoning their full acceptance as they refused to take part
På så sätt accepterade alla sunnis världen som den var, men avstod ändå från att ge sitt fulla gillande genom att
1. Accept and acknowledge the 666 existence now in the world.
1. Godkänn och bekräfta 666 existens nu i världen.
2. Accept the world social democracy 666 is the only one who can save the existence of society and the welfare state in sweden and in the world, with the new economic system 666.
2. Aceptera de 666 nya och global socialdemokrati ideologi som kan rädda existensen av världens välfärdssamhälle i sverige och hela världen med det nya ekonomiska systemet 666.
Maybe we just need to accept the world for what actually is.
Vi kanske måste acceptera världen för vad den är.
We accept the reality of the world with which we're presented.
Vi tror på den värld vi ser.
This is tremendously cruel and the world cannot accept it.
Det är en skrämmande grymhet som vår värld inte kan tillåta.
I refuse to surrender, to accept that this is the world that we deserve!
Jag vägrar att acceptera att det här är världen vi förtjänar!
Armenia is the first country in the world to accept christianity as a state religion.
Armenien är det första landet i världen för att acceptera kristendomen som en statlig religion.
I can accept the fact that the world is much more mysterious place than i ever thought possible.
Jag kan hantera det faktum att världen är mer mystisk än jag trodde var möjligt.
At the same time, we have to accept that the world, and to some extent art, is complicated today –
Samtidigt måste man konstatera att världen, och kanske i viss mån även konsten, idag är komplicerad– att låtsas
the european public but allows players from most places in the world accept players coming from the united states.
främst till den europeiska allmänheten men tillåter spelare från de flesta ställen i världen utom spelare från USA.
I think you have to accept that the human world is vastly different from the animal world.
Jag tror man måste acceptera att människans värld är mycket annorlunda än djurens värld.

Results: 30, Time: 0.0602

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More