AM THE ONLY REASON YOU IN SWEDISH

How to say am the only reason you in Swedish

Results: 31, Time: 0.1938

am the only reason you

Examples of using Am The Only Reason You in a sentence and their translations

Because I'm the only reason you're still alive.
Jag är det enda skälet till att du fortfarande lever.
I'm the only reason you're still alive, gabriel.
Jag är det enda skälet till att du är vid liv, gabriel.
I'm the only reason you have a house.
Jag är enda skälet till att du har ett hus överhuvudtaget.
I'm the only reason you're not in a cage right now.
Jag är enda orsaken till att du inte sitter i en bur just nu.

Which is the only reason you're still alive.
Vilket är det enda skälet till att du fortfarande lever.
Your family is the only reason you're still here.
Din familj är den enda anledningen till att du fortfarande är här.
You sure that's the only reason you were there?
Var det bara därför du var där?
That's the only reason you want me here.
Det är bara därför du vill ha mig här.
I hope that is the only reason you have come back, ernest.
Det är väl bara därför du är här?
It's the only reason you are still breathing.
Det är den enda anledningen till att du fortfarande andas.
The hell I will. But this is the only reason you're still alive.
Men det är enda anledningen att ni fortfarande lever?
If that's the only reason you're attracted to women--.
Om det är den enda anledningen till att du gillar tjejer.
You know, your stupidity might be the only reason you're alive. excuse me?
Din dumhet är den enda anledningen till att du lever.
He was the only reason you weren't serviced.
Han var den enda anledningen till att du var inte servad.
Trust me, that's the only reason you're alive now.
Tro mig, det är enda anledningen till att du lever just nu.
That's the only reason you're alive.
Det är enda orsaken till att du fortfarande lever.
Which is the only reason you're still breathing.
Det är den enda anledningen att du fortfarande andas.
Instead i sometimes think that that shit is the only reason you even hang out with us.
Är den skiten det enda skälet du är polare med oss?
Now i see bold strategy is the only reason you're not already dead.
Nu inser jag att djärv strategi är enda skälet till att du inte är död.
I guess i figured... he was the only reason you were spending time with me.
Jag trodde att... han var den enda anledningen till att du ville vara tillsammans med mig.
The fact that you have that evidence is the only reason you're not in jail right now.
Att du har den är enda anledningen att du inte är gripen.
Which, let's face it, is the only reason you people are here.
Låt oss inse, det finns en enda anledning till att ni är här.
It's the only reason you get up in the morning, the only reason you suffer the shitty boss, the blood, the sweat and the tears.
Det är enda anledningen man stiger upp på morgonen. den enda anledningen man står ut med sin chef. blodet, svett och tårarna.
They said it was the only reason you stayed with carlos, considering how he treated you.
De sa att det var enda anledningen du stannade hos carlos med tanke på hur han behandlade dig.

Results: 31, Time: 0.1938

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More