ARE A DOCTOR SO IN SWEDISH

How to say are a doctor so in Swedish

Results: 147427, Time: 0.0451

är läkare (48) är en läkare (7) är doktor (6)

so
(307579) därför (4496) alltså (3035) (1247)

Examples of using Are A Doctor So in a sentence and their translations

You're a doctor, so what do you suggest?
Du är en läkare. -vad föreslår du?
No, I'm a cop, but you are a doctor so you're going to tell me exactly what it is i need to do.
Men du är läkare, så du berättar precis vad jag ska göra.
He's a goner. - so now you're a doctor.
nu är du en doktor?
So you're a doctor of what, exactly?
du är läkare i vad?

So, you're a doctor, that it?
du är läkare, eller?
No offense, you're not a doctor, so you're cool.
Du är ju inte läkare så du är okej.
So, you're a doctor, now... huh?
du är läkare nu... va?
So it's a good thing you're a doctor.
det är bra att du är en läkare.
OK, so what, now you're a doctor?
Är du en doktor?
So, ma'am, you're a doctor of what exactly?
Vad är ni doktor i?
Well, you're a doctor, so i think you have that professional reserve.
Som läkare är du ju tvungen att lägga band på dig.
So, grant tells me you're a doctor.
Grant berättade att ni var doktor.
So you're a doctor? yes, i have a.
Du är alltså läkare?
Oh, so you're a doctor and a model?
Oj. är du läkare och modell?
She pretends to be a doctor so she can get close to the family members.
Hon låtsas vara en doktor så hon kan komma nära familjemedlemmarna.
So I'm guessing you were or are a doctor.
Jag gissar att du var eller är läkare.
It's so cool you're a doctor.
Vad coolt att du är läkare.
You say you're a doctor ♪ Why would you bring me so much pain? ♪.
Du är en läkare, men du plågar mig bara.".
So you're not a doctor, a nurse or a psychiatrist?
du är varken läkare, sköterska eller psykiater?
You know, you're so holier-than-thou about being a doctor.
Var inte präktig för att du ska bli doktor.
So what if you're not a doctor yet?
Det gör inget att du inte är nån doktor än.
Oh, so now you're an astronaut and a doctor?
Jaså, nu är du både astronaut OCH läkare alltså?
You're a patient this week so you can be a doctor next week.
Du är en patient den här veckan du kan vara läkare nästa vecka.
So, pretend you're being a doctor today, and tell a doctor's kind of lie.
låtsas att du är vara en läkare idag, och berätta en läkares slags lögn.
So if you're ill, say so and i will send for a doctor.
om du är sjuk, säg så, och jag sänder efter en läkare.
Okay, so you're not a doctor, but you're at least, like, a scientist, right?
Vi skyddar dig. Förlåt. -Du är inte läkare, men forskare väl?
With all due respect, you're not a doctor, councilman, so please do not diagnose me.
Med all respekt, du är ingen läkare, stadsfullmäktige.
You're the randolph family doctor so you could easily get a strand of Tag's hair.
Du är familjen randolphs doktor så det är lätt för dig att få tag på lite av tags hår.
So you're saying i should think less like a spy, more like a doctor.
jag ska tänka mindre som en spion och mer som en läkare?
I'm studying to be a doctor so i can make my parents proud.
Jag ska bli läkare för att göra mina föräldrar stolta.

Results: 147427, Time: 0.0451

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More