ARE THOSE WHO IN SWEDISH

Translation of Are those who in Swedish

Results: 257, Time: 0.0455

är de som finns de som är dem som äro de som egentligen de som

Examples of using Are those who in a sentence and their translations

Your victims are those who trusted you.
Dina offer är de som litade på dig.
Outside the camp are those who believe in being crucified with Jesus.
Utanför lägret finns de som tror på att vara korsfäst med Kristus.
Blessed are those who follow the path in unison.
Välsignade är de som följer vägen i samförstånd.
Rare are those who discover your true Self.
Sällsynta är de som upptäcker ditt sanna jag.
What I least like are those who are all talk and no action.
Det jag minst tycker om är dem som är bara prat och ingen handling.
But the main group are those who have come to Earth to evolve.
Men den största gruppen är de som har kommit till Jorden för att utvecklas.
Blessed are those who have not seen and believe.
Välsignade äro de som ännu ej sett och heller ej trott.
What I like are those who are honest and simple, sincere and down-to-earth.
Det jag gillar är dem som är ärliga och enkla, uppriktiga och jordnära.
Your real enemies are those who falsely create reasons for war.
Era verkliga fiender är de som falskeligen skapar orsaker till krig.
The people I am talking about are those who give from their hearts.
Människorna jag pratar om är dem som ger från sina hjärtan.
Blessed are those who wait for him!
Välsignade är de som väntar på honom!
Few are those who will pass, except for Allah's mercy.
är dem som kommer att klara sig, förutom Allahs barmhärtighet.
The most mature decision makers are those who don't make decisions in isolation.
De mest mogna beslutsfattare är de som inte fattar beslut i isolering.
The happiest people are those who never bother asking those cursed questions.
Lyckligast är dem som aldrig brydde sig om att ställa sig dessa förbannade frågor.
In the end, cowards are those who follow the dark side.
Slutligen, ynkryggar är dem som följer den mörka sidan.
The losers are those who are nearing pension age.
Förlorarna är de som är nära pensionsåldern.
Blessed are those who mourn.
Saliga är de som sörjer.
The wise are those who acquire benefits and repel losses.
De visa är dem som anskaffar fördelar och avvisar förlusterna.
Those who believe in elves are those who go to kindergarten.
De som tror på nissar är de som går på dagis.
And the servants of God most gracious are those who walk the earth in humility.
Och Guds mest nådiga tjänare är dem som visar ödmjukhet.
Blessed are those who ask for nothing.
Välsignade äro dom som inte kräver någonting.
But blessed are those who have not seen and yet believe.
Välsignade varde de som inte har sett, men ändock tror.
Happy are those who eat at the Lord's table.
Lyckliga är de som får äta vid Herrens bord.
Hallowed are those who walk in unison.
Välsignade är de som går i samförstånd.
These are those who were not defiled with women, for they are virgins.
Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor.
There are those who have been murdered in prison and concentration camps.
Det är de som mördats i fängelser och koncentrationsläger.
Happy dogs are those who eat nutritious Kanine Krunchies.
Lyckligast är den som fått En skål med Kanine Krunchies.
There are those who killed her mother.
Det var dem som dödade mamma.
So are those who live by them.
Det är även de som lever på dem.
And then there are those who simply want something.
är det de som bara vill ha någonting.

Results: 257, Time: 0.0455

Word by word translation


are
- är har ska finns blir
those
- dessa sådana de där detta denna
who
- som vem vems

"Are those who" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More