ARE YOU AWARE OF ANYONE IN SWEDISH

How to say are you aware of anyone in Swedish

Results: 373281, Time: 0.0469

are you aware
är du medveten om (61) är ni medveten om (30) är ni medvetna om (10) känner ni till (6)

of anyone
av någon (28) för någon (14) om någon (13) på någon (12) av alla (10)

Examples of using Are You Aware Of Anyone in a sentence and their translations

Are you aware of anyone bullying Hannah?
Känner du till om nån mobbade Hannah?
Were you aware of anyone else being held in the house at the same time as you?
Känner du till om nån annan hölls kvar i huset när du var där?
Are you aware of your sins?
Är du medveten om dina synder?
Are you aware of this incident?
Känner du till olyckan?

Are you aware of that one?
Är du medveten om det?
Are you aware of this problem?
Är ni medveten om detta problem?
Are you aware of what you're offering me?
Är du medveten om vad du erbjuder mig?
Are you aware of my existence?
Vet du vem jag är?
Are you aware of what you're saying?
Inser du vad du säger?
Are you aware of what's happened?
Vet du vad som hände?
If you were to do that, would anyone be aware of what your fundamental political convictions actually are?
Om ni gjorde detta, skulle någon då vara medveten om vilka era grundläggande politiska övertygelser egentligen är?
Mr president, there cannot be anyone in the house who is not aware of the most important rule in politics: when you are in a hole, stop digging.
Herr talman! det kan inte finnas någon här i kammaren som inte känner till politikens viktigaste regel: när du befinner dig i ett hål, sluta gräv.
Without anyone being aware of what you were up to, you made your way under the catwalk.
Utan att nån var medveten om vad du höll på med tog du dig fram under catwalken.
There was hope; hope for complete transformation through the help you receive when you become aware of your own weakness and seek help at the throne of grace. as kåre J. smith asked us at one point,“... do you think that anyone has ever come before the throne of grace in vain?”.
Hopp om en fullständig förvandling genom hjälpen som man får om man är medveten om sin egen svaghet och söker hjälp vid nådens tron. som kåre j. smith vid ett tillfälle frågade oss: ”...tror du att någon någonsin har stått förgäves framför nådens tron?”.
You are aware of this too.
Det förstår ni också.
You are well aware of this.
Du är säkert medveten om detta.
You are well aware of this.
Ni är väl medvetna om det.
You are well aware of that?
Du är väl medveten om det?
You are aware of him. is he aware of you?
Har han blivit medveten om er?
Not that it would matter. They're all aware of you being here.
Men det är lönlöst, för de vet att du är här.
You are aware of the charges against you?
Du vet väl vad du är anklagad för?
For anyone not aware of your limits, otherwise you will create a reason for frustration.
För den som inte känner till dina begränsningar, annars kommer du att skapa en anledning till frustration.
You must always be aware of their presence, because they are aware of you.
Du måste alltid vara medveten om deras närvaro, för de är medvetna om din.
But allah will never respite anyone when his time has come, and allah is well aware of what you do.
Men gud beviljar inte uppskov åt den vars tid har löpt ut, och gud har full kännedom om vad ni gör.
Be aware of what you are feeling.
Var uppmärksam på vad du känner.
Be aware of what you are doing.
Var medvetna om vad ni gör.
You're aware of her condition?
Du är medveten om sitt tillstånd?
But you're aware of that.
Men det vet du ju.
You're aware of what's happening.
Du är medveten om vad som händer.
Suspect no one and remain constantly unaware if anyone gets to close to you, anywhere, try not to look too aware of what's going on.
Misstänk inte och vara alltid oförberedd om någon person närmar sig, var som helst, försök att inte se alltför medveten om vad som händer.

Results: 373281, Time: 0.0469

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Are you aware of anyone" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More