FOR A COUPLE OF DAYS IN SWEDISH

Translation of For a couple of days in Swedish

Results: 181, Time: 0.0631

Examples of using For a couple of days in a sentence and their translations

It was just for a couple of days. Then they went over the border.
Det var bara i några dagar innan de åkte över gränsen.
Competact for a couple of days before and after the procedure.
Competact i några dagar innan och efter proceduren.
You have only lived with the visions for a couple of days.
Du har levt med synerna i några dar.
We will stay here for a couple of days... until things die down.
Vi får stanna här i några dagar tills det har lugnat sig.
I will be gone for a couple of days.
Jag är borta i några dar.
That's why we're gonna hold on to you for a couple of days.
Det är därför vi ska hålla kvar dig i några dagar.
Actually, I'm just heading out for a couple of days.
Jag ska faktiskt resa bort i några dagar.
Maybe... Maybe we will take the kids for a couple of days.
Vi kanske kan ta barnen i några dagar.
I have been living with him for a couple of days.
Jag har bott med honom i några dagar.
He has to stay in the hospital for a couple of days.
Han måste stanna på sjukhuset i några dagar.
I'm only in this country for a couple of days.
Jag är bara i landet i några dagar.
Me and Gail are goin' out of town for a couple of days.
Jag och Gail sticker från stan i några dagar.
I was hoping I could stay over at your house for a couple of days.
Jag hoppas att kunna stanna i ditt hus i några dagar.
So it's just gonna be us for a couple of days.
Det blir bara vi i några dagar.
Just for a couple of days, until they're not contagious.
Bara ett par dagar, tills de inte smittar längre.
I turn my back for a couple of days and it's.
Jag är borta ett par dagar och det är.
Now that we are here, let's stay for a couple of days.
Nu när vi är här, låt oss stanna ett par dagar.
Flee the country and leave me here for a couple of days.
Fly landet och lämna mig här ett par dagar,
It will be fine, just sore for a couple of days.
Det mår bra, men det kommer att vara ömt ett par dagar.
I will have to go stay with the witness for a couple of days.
Jag ska vara hos ett vittne ett par dagar.
Horses will be afraid of you for a couple of days.
Hästar blir rädda för dig ett par dagar.
Therefore, it lingers in the human system for a couple of days before excretion.
Därför lingrar det i det mänskliga systemet ett par dagar före utsöndring.
After a five-day course, take a break for a couple of days.
Efter en fem dagars kurs, ta en paus i ett par dagar.
And the room had been empty for a couple of days.
Rummet hade stått tomt i ett par dagar.
I told Larry he could stay with us for a couple of days.
Jag sa till Larry att han kunde bo hos oss ett par dagar.
She just needs to be alone for a couple of days.
Hon behöver bara vara ensam ett par dagar.
I just need a place to sleep for a couple of days.
Jag behöver bara någonstans att sova i ett par dagar.
Lost in the civilization for a couple of days.
Vilse i civilisationen i ett par dagar.
Food for a couple of days. A pistol and powder.
Det finns mat för några dagar, en pistol och krut.
Do you think maybe you could stick around for a couple of days?
Hade du kunnat stanna i ett par dagar?

Results: 181, Time: 0.0631

See also


here for a couple of days
här i ett par dagar
just for a couple of days
bara för ett par dagar bara för några dagar
away for a couple of days
bortrest i några dagar bort i två dagar bort ett par dagar
take a couple of days
ta ett par dagar
wait a couple of days
vänta i några dagar vänta ett par dagar vänta några dar
a couple of days back
par dagar sedan för några dagar sen par dagar tillbaka
was a couple of days
var ett par dagar
happened a couple of days
hände för ett par dagar hänt ett par dagar hände några dagar
a weird couple of days
några konstiga dagar par konstiga dagar
a long couple of days
några långa dagar flera långa dagar
a couple of personal days
par personliga dagar
a couple of extra days
ett par dagar extra
have a couple of days
får några dagar har ett par dagar
a couple of days away
några dagar kvar några dagar bort
spend a couple of days
tillbringa ett par dagar spendera ett par dagar
not a couple of days
inte några dagar inte bara ett par dagar

Word by word translation


couple
- par några paret parets någon
days
- dagar dygn days idag dagarna

S Synonyms of For a couple of days


few days
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More