FOR THE REST OF YOUR LIFE IN SWEDISH

Translation of For The Rest Of Your Life in Swedish

Results: 322, Time: 0.07

Examples of using For The Rest Of Your Life in a sentence and their translations

Las Vegas: for the rest of your life.
For the rest of your life.
För resten av ditt liv.

I resten av ditt liv

Doomed to feeling good for the rest of your life.
Dömd att må bra i resten av ditt liv.
You will be pissing fire for the rest of your life.
Du kommer pissa eld i resten av ditt liv.
Other sentence examples
If you talk, you will go to jail for the rest of your life.
Om du snackar får du livstids fängelse.
For the rest of your life.
För resten av ditt liv.
But soon, and for the rest of your life.
Men snart, och för resten av ditt liv.
You could walk for the rest of your life and never get there.
Du kan gå för resten av ditt liv och aldrig komma dit.
I'm sorry, but you're here for the rest of your life.
Jag beklagar, men du är här för resten av ditt liv.
You will serve me breakfast every morning for the rest of your life.
Du ska servera mig frukost varje morgon för resten av ditt liv.
You will be alone for the rest of your life.
Du kommer att vara ensam för resten av ditt liv.
Otherwise, it's gonna haunt you for the rest of your life.
Annars, kommer det att jaga dig för resten av ditt liv.
This allows automatic upgrades to any new features for the rest of your life.
Detta gör automatiska uppgraderingar till några nya funktioner för resten av ditt liv.
You're gonna regret this decision for the rest of your life.
Du kommer att ångra det här beslutet för resten av ditt liv.
And you're going to prison for the rest of your life.
Och du kommer att få fängelse för resten av ditt liv.
You swore to obey my commands for the rest of your life.
Du har svurit att lyda mina order för resten av ditt liv.
You can blame me for your father's death for the rest of your life.
Du kan klandra mig för din fars död för resten av ditt liv.
You're about to commit to this guy for the rest of your life,
Du tänker binda dig för resten av livet.
You will regret it for the rest of your life.
Du ångrar dig hela livet.
You will be set up for the rest of your life.
Du blir försörjd för resten av livet.
Do you really want to be dealing with this for the rest of your life?
Vill du dras med det resten av livet?
So, what are you going to be for the rest of your life?
Vad tänker du vara under resten av livet?
For the rest of your life, you will remember today.
För resten av era liv ska ni komma ihåg den här dagen.
You want to go to prison for the rest of your life?
Vill du tillbringa resten av ditt liv i fängelse?
You cannot be alone for the rest of your life, Alexandra!
Du kan inte vara ensam resten av ditt liv, Alexandra!
For the rest of your life?
Ensam. -Resten av livet?
It is now you form the basis for the rest of your life.
Nu skapar du grunden till resten av ditt liv.
This is your home for the rest of your life.
Här ska du bo i resten av ditt liv.
But you're going to be stupid for the rest of your life.
Men dum resten av livet.
For the rest of your life.
Med resten av livet.

Results: 322, Time: 0.07

Word by word translation


rest
- resten vila övriga de andra ro
your
- din er
life
- liv life livslängd livstid att leva
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More