GO TO THE FRONT DOOR IN SWEDISH

How to say go to the front door in Swedish

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.0522

Examples of using Go To The Front Door in a sentence and their translations

I'm gonna go to the front door.
Let's go to the front door!
Vi går till ytterdörren.
Go to the front door, lock it.
Gå till ytterdörren och lås den.
Ms. Watson, go to the front door, please.
Ms. Watson, var snäll och gå till entredörren.

I said, go to the front door.'.
Jag sa: "gå till ytterdörren.".
Then go to the front door and ring the doorbell.
Gå fram till dörren och ring på dörrklockan.
I went to the front door.
Jag gick till ytterdörren.
In the village, i couldn't even go to the front door.
I byn kunde jag inte sticka ut näsan.
Wait, why are we going to the front door?
Vänta, varför går vi mot ytterdörren?
He's going up to the front door with the cops.
Han följer snuten till entrén.
He said he went from his bedroom to the front door.
Han sa att han tog sig från sovrummet till ytterdörren.
The first impression that anyone is gonna have... before they ever experience my meticulously appointed candy scare station... is of you going to the front door in that rite aid witch outfit.
Folks första intryck... innan de kommer till min omsorgsfullt inredda godisstation... är när du öppnar dörren i en billig dräkt.
Before we ever make it to the front door, we're going to have to breach the perimeter.
Innan vi ens tar oss till huvudingången så måste vi ta oss in på området.
Two of the sets appear to be going back and forth from the kitchen area to the front door.
Två av spåren leder fram och tillbaka från köket till ytterdörren.
He just figured, it wasn't a good plan to go through the front door.
Men han tyckte inte att det vore en bra idé att gå in genom framdörren.
The plan has always been to go in through the front door.
Vi tänkte in genom entrén.
Come on. You're supposed to go around and knock on the front door.
Du ska runt och knacka på dörren!
If we are to go down that path, it must be by the front door.
Skall man denna väg, skall det ske genom dörren på framsidan.
I want you to go down the stairs... and out the front door. and i want you to go down the street to the Mackenzies' house.
ned och gå ut genom dörren och gå sen till mckenzies hus.
Look, we should all just go down to the front doors and wait for greg, and when he comes, we can leave.
Kolla vi borde alla ner till dörren på framsidan och vänta på greg, och när han kommer, så kan vi gå.
If you want to leave, you can just go out the front door.
Du kan ut genom ytterdörren.
Obviously, we can't go in through the front door, so to speak.
Uppenbarligen, kan vi inte in genom huvudingången, så att säga.
Well, why go to the trouble of locking the front door behind you?
Varför skulle du då låsa dörren efter dig?
We're going to secure the front door.
Vi kommer att säkra ytterdörren.
She's going to have to come in through the front door.
Hon måste in genom ytterdörren.
I'm going to stroll outside the front door.
Jag ska promenera vid huvudporten.
How can i go to the bathroom at night with all that in front the door?
Hur ska jag kunna gå på toa mitt i natten? med alla sakerna framför dörren?
On the other hand, the IRA used to time their bombs to go off five minutes after the police opened the front door.
Men... IRA: s bomber sprängdes fem minuter efter att polisen gick in.
I will go around to the front door, OK?
Jag går runt och öppnar dörren.
Everything that we have to do is go the sheriff 's car and bring it to the front door.
Allt jag behöver göra är att gå till sheriffens bil.

Results: 30, Time: 0.0522

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "go to the front door"


go to the door
get the door
go to gate

"Go to the front door" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More