HE WAS HEMORRHAGING IN SWEDISH

How to say he was hemorrhaging in Swedish

Results: 464384, Time: 0.0505

Examples of using He Was Hemorrhaging in a sentence and their translations

Not all the way. he was hemorrhaging internally.
Han hade inre blödningar.
By the end he was hemorrhaging from both ends, you know?
På slutet blödde han vilt i båda ändar, du vet?
He was, he was.
Han var, han var...
He was... he was.
Han var... pojke togs från sitt hem.

He was... i mean, he was... he was enormous!
Han var... som en jätte!
He was cool. he was... he was human.
Han var cool, han var mänsklig.
Was he... was he alone when he died?
Var han ensam när han dog?
By 2001 enron broadband services was hemorrhaging money.
Vid enron broadband service 2001 finnas hemorrhaging pengar.
She was hemorrhaging and in shock.
Hon blödde kraftigt och var i chock.
He was, was he?
Han har det, va?
The blood that was hemorrhaging is going back with the intake of liquids.
Blodet som hemorrhaging är gå tillbaka med intaget av vätskor.
He was cunning. he was evil. he was perfect.
Han var listig, ond och perfekt.
He was brash, he was cocky, he was arrogant.
Han var fräck, kaxig och arrogant.
He was ambitious, he was egotistical, he was temperamental.
Han var ambitiös, egoistisk och temperamentsfull.
He was broken, he was sweet, he was almost normal. I needed a little normal.
Han var deppig, gullig och nästan normal- och det behövde jag.
He was who he was.
He was so talented. he was funny. he was kind.
Han var så begåvad, rolig, vänlig.
He wasn't what he said he was.
Han var inte den han utgav sig för.
But he wasn't who he said he was.
Men han var inte den han sa.
Hmm. He was alright when he was sober but he was hardly ever sober.
Han var ganska schyst när han var nykter, men det var han aldrig.
If your script is hemorrhaging, he's one of the first people you call.
Om ditt manus blödar är han en av de första personerna du ringer.
There is a significant risk of internal hemorrhaging, and he may also suffer.
Det är stor risk för inre blödningar och han kan även drabbas av... ge honom antibiotika.
He's hemorrhaging too much.
Hans blödning är för våldsam.
He's hemorrhaging around the branch.
Han blöder runt trädgrenen.
Look, he's been hemorrhaging blood for at least an hour.
Han har förlorat blod i minst en timma.
It's Steve. He's hemorrhaging the company's dollar on fantasies that simply are not possible with the lisa computer.
Steve åderlåter företaget på pengar på fantasier som är omöjliga att förverkliga med lisa-modellen.
He's suffered a concussion but there are no signs of intra-cerebral hemorrhaging.
Han har hjärnskakning men det finns inga tecken på blödningar i hjärnan.
Well, you missed something. he's still hemorrhaging somewhere.
Ni har missat nåt, han blöder fortfarande nånstans.
Suffocation. he had petechial hemorrhaging.
Han hade även flera öppna sår.
There was massive hemorrhaging on the brain.
Det var massiv kraft på hjärnan.

Results: 464384, Time: 0.0505

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More