HELP AND GET US IN SWEDISH

How to say help and get us in Swedish

Results: 491358, Time: 0.3114

and get us
och ta oss (14) och få oss (16) och hämta oss (13) och ge oss (6) och tar oss (6)

Examples of using Help And Get Us in a sentence and their translations

I think it would really help and get us a lot of business if we really pushed the envelope on the sexiness thing.
Jag tror att det skulle hjälpa och ge oss massa nya jobb om vi spelar på det sexiga.
Help us get SONG and PARK.
Hjälp oss sätta dit song och park.
Tony, get out here and help us.
Tony, kom ut och hjälp oss.
Let's get in there and help ice.
Nu går vi in och hjälper ice.

Just leave everybody alone, and help us get through today.
Låt alla vara, och hjälp oss genom dagen.
And you're gonna help us get it.
Och du ska hjälpa oss att skaffa det.
Tom! get down here and help us unload!
Kom ner och hjälp oss att lasta ur!
Dance the night away and help us get the word out about our event!
Dansa genom natten och hjälp oss att sprida information om vårt event!
You're gonna pick your miserable self up and help us get out of here.
Res dig ur ditt jävla elände och hjälp oss komma härifrån.
Just, you help us get her back and all will be forgiven.
Hjälp oss att hämta tillbaka henne blir allt förlåtet.
Other sites. You help us get in and out, and we will cut you in for a share.
Hjälp oss in och ut så får du en andel.
Fulfill the missions is a strategy that will help us get fabulous prizes and bonuses.
Uppfyll uppdragen är en strategi som kommer att hjälpa oss att få fantastiska vinster och bonusar.
Now get your ass back here and help us with this bomber.
nu röven tillbaka hit, och hjälp oss med bombarna.
And some of us think maybe you could help us get it out there.
Och några av oss funderare på om du kunde hjälpa oss att få den ut på gatorna.
How can we help you and how can you get in touch with us?
Vad kan vi hjälpa dig med och hur kan du komma i kontakt med oss?
And if you help me, they're gonna get both of us.
Och om du hjälper mig, kommer de ta oss båda.
Get down here and help us carry this shit.
Kom ner och hjälp oss bära.
Hey, get your ass over here and help us.
Kom hit och hjälp oss.
Do not show up and help us get home right now!
Visa er inte, och hjälp oss inte hem på en gång!
Sign and let's get you some help, son.
Skriv under så kan vi fixa hjälp.
And it might help get dumars to take us serious-ly.
Det kanske hjälper för att få dumars att ta oss på allvar.
And that you might help us get out of the country.
Och kanske hjälpa oss att lämna landet.
Help us to get out of toxins and urine.
Hjälp oss att komma ur gifter och urin.
Help us and use your"Right to Repent" and you might get off free.
Hjälp oss och utnyttja din "rätt till ånger", så blir du kanske frisläppt.
If anyone can help us get over to sweden and play we would be super-psyched to get it on!
Ifall någon kan hjälpa oss att komma till sverige så skulle vi superpsykotiska för att komma dit.
Get in touch with us and we will help you to make the new order.
Kontakta oss och vi hjälper dig att lägga en ny order.
Please help us get money for food, football and school.'.
Hjälp oss få pengar för mat, fotboll och skola.".
Okay. Well help me get it off and let's see what's going on.
Okej, hjälp mig av det så får vi se vad det är frågan om.
Sitting here, moping. It won't help us get danny back and it will get us killed.
Att sitta här hjälper oss inte att få danny tillbaka.
And now we need your help to get us back.
Ni måste hjälpa oss hem igen.

Results: 491358, Time: 0.3114

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More