I AM NOT EVEN GOOD IN SWEDISH

How to say i am not even good in Swedish

Results: 578933, Time: 0.1947

Examples of using I Am Not Even Good in a sentence and their translations

What if I'm not even good?
Tänk om jag inte ens är bra.
I'm not even good with you.
Jag har inte ens bra hand med dig.
I'm not even good for me.
Jag är inte hälsosam för mig själv.
I tend to think i am not good in doing certain things even though i actually have the capacity.
Jag tänker ofta att jag inte är särskilt bra på saker även om jag har kapaciteten.

I am not sure that the rules are good enough, even those in the new toys directive.
Jag är inte säker på att reglerna räcker till, inte ens reglerna i leksaksdirektivet.
But i am not good enough... even to untie his sandals.
Jag är inte värdig att knyta upp remmen på hans sandaler.
What they are implying is," even though you are good, i am not against them, either." What they're implying is, "Even though you are good, I'm not against the CCP.".
Men x-partiet ger mig pengar, så jag är inte emot dem heller.
Even if i did, it wouldn't really matter since that has nothing to do with how good of a teacher i am.
Även om jag gjorde det så skulle det inte spela någon roll för hur bra lärare jag är.
Here i am: 35 years old, i ain't even got a good watch.
Jag är 35 år och äger inte ens en bra klocka.
I'm not even a good loser, yet.
Jag är inte ens en god förlorare än.
I'm not even that good of a fighter.
Jag är inte ens speciellt bra på det.
And I'm not even doing a good job at that!
Och jag gör det inte ens bra!
He's not even as good as i am.
Han är inte lika bra som jag.
I'm aboard the freedom bus, heading for good time city, and i haven't even paid my fare!
Jag är på väg mot friheten och jag har inte ens betalt biljett.
Fine food, good price, men tend a dropping phosphorous Zicksackkanten! I'm on my second mat in a short while, not even washed.
God mat, bra pris, män tenderar en dropp fosfor Zicksackkanten! jag är på min andra matta i en kort stund, inte ens tvättas.
I'm not good enough to even talk about her, am I?
Inte ens god nog att tala om henne.
I mean, I'm good, but even i couldn't decipher the code in your voice message.
Jag är bra, men inte ens jag kunde dechiffrera koden i ditt meddelande.
So why not stop peeking over the fence and engage in some navel gazing instead: what am i good at, what are we good at, and how can we be even better together?
Låt oss alltså för ett ögonblick sluta upp med att spana över staketet och låt oss syssla med lite enkelt navelskåderi: vad är jag och vad är vi bra på och hur kan vi tillsammans bli ännu bättre?
But I'm still a good stick man, even if i can't have any children.
Men jag är fortfarande ett bra sprängts, även om jag inte kan få några barn.
Even when I'm not a good person?
Vet du vad? jag är ingen bra människa.
But I'm not gonna just let him lie to me... even if it is for a good reason.
Men jag tillåter inte att han ljuger för mig även om det finns en bra anledning.
I'm afraid i haven't even done a very good job of that.
Det har jag inte ens lyckats så bra med.
And all i can think about is how good am i going to be if i can't even breathe?
Och allt jag kan tänka på är hur bra jag kommer vara om jag inte kan andas?
Even though i studied english for 6 years in school, I'm not good at speaking it.
Trots att jag har läst engelska 6 år i skolan talar jag det inte bra.
I swear on my dead relatives, even on the ones that are not feeling too good, i am your man forever.
Jag svär vid mina döda släktingar, också vid dem som inte mår så bra...
If i even start to think she's hurt, my guts twist up, i can't think straight, and i'm no good to her.
Tror jag att hon är skadad, kan jag inte tänka klart längre och då kan jag inte hjälpa henne.
I'm not even that good at memorizing lines. you were easy!
Jag är inte bra på att memorera.
Somebody better than me because I'm not even any good.
Någon som är bättre än mig, för jag är inte bra.
I'm not good with nick going to prison for something he didn't even know he was doing.
Det är inte ok att nick hamnar i fängelse... för något som han inte ens vet att han gjorde.
I'm not always a good influence for you and you are not even a real good influence for me.
Jag har inte alltid nåt bra inflytande på dig och du har sannerligen inte nåt bra inflytande på mig.

Results: 578933, Time: 0.1947

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More