I DO KNOW IN SWEDISH

Translation of I Do Know in Swedish

S Synonyms

Results: 974, Time: 0.0461

jag vet (717) jag känner (96) jag kan (9) jag förstår (3) vet jag (3) jag visste (3)

Examples of using I Do Know in a sentence and their translations

All i do know is i had help.
Allt jag vet, är att jag hade hjälp.
But i do know that we're still a family.
Men jag vet att vi fortfarande är en familj.
But i do know elwood dowd when i see him and he's here.
Men jag känner elwood dowd, och han är här.
But what i do know is that you're not the police.
Men jag vet att ni inte är poliser.

Yes, i do know CPR.
Ja, jag kan HLR.
But i do know jessica jones.
Men jag känner jessica jones.
But i do know a story about god.
Men jag kan en historia om gud.
Yes, i, uh, i do know diana payne.
Ja, jag känner diana payne.
But i do know what happens.
Men jag förstår vad som händer.
But i do know that Deb's falling for you.
Men jag vet att deb faller för dig.
And i do know that road.
Och jag kan vägen.
But i do know that he will be in hutchinson for christmas.
Men jag vet att han kommer vara i hutchinson till jul.
But this i do know.
Men en sak vet jag...
Yes, i do know diana payne.
Ja, jag känner diana payne.
But i do know the law.
Men jag kan lagen.
Well, yes, i do know of your book on pears.
Jo, jag känner till din bok om päron.
But i do know which is the least popular.
Men jag vet vilken som är minst populär.
One thing i do know.
En sak vet jag...
I do know... Here's the good news.
Jag vet... det här är de goda nyheterna.
Hey, i do know CPR.
Men jag kan HLR.
I do know that now, but i didn't during that whole year.
Ja, nu. Jag visste inte förra året.
But i do know two things.
Men jag vet två saker.
And i do know you, really.
Och jag känner faktist dig.
But i do know a lot about animals.
Men jag kan mycket om djur.
One thing i do know is how a glove should fit.
En sak som jag känner till är hur en handske ska sitta.
But what i do know is that i have to try.
Men vad jag vet är att jag måste försöka.
It's the only word in japanese i do know.
Det är ju det enda japanska ordet jag kan.
Yes, joanna, i do know who you are.
Ja, joanna, jag vet vem du är.
I do know her boyfriend, steve adler.
Jag känner hennes pojkvän, steve adler.
All i do know is that we have to try.
Allt jag vet är att vi måste försöka.

Results: 974, Time: 0.0461

Word by word translation


know
- vet känner förstår kände fattar

"I do know" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More