I SEE IT IN SWEDISH

Translation of I See It in Swedish

S Synonyms

Results: 1022, Time: 0.0656

Examples of using I See It in a sentence and their translations

And i see it every time i kiss you.
Och jag ser det varje gång jag kyssa dig.
If i see it or hear it or smell it, I.
Om jag ser det, hör det eller känner lukten av det.
That is exactly how i see it.
Det är precis så jag uppfattar det.
Mr. Mayor, the way i see it, you already lost your next election.
Herr borgmästare, som jag ser det har ni redan förlorat nästa val.

Yes, i see it now.
I saw the iceberg. And I see it in your eyes.
Jag såg isberget och jag ser det i era ögon.
This is completely unacceptable, and that is precisely how i see it.
Så får det väl inte vara! jag betraktar det på samma vis.
I see it very clearly now.
Jag inser det nu.
As i see it, the treaty remains valid.
Som jag ser det, förblir fördraget giltigt.
I know it when i see it and you are bad.
Jag känner igen fara när jag ser den, och du är farlig.
I see it as our bounden duty as democracies.
Jag betraktar det som vår plikt som demokratier.
I see it now.
Jag inser det nu.
May i see it?
Får jag se den?
I see it as initiation rites for a new medium.
Jag betraktar det som initiationsriter för ett nytt medium.
And i see it.
Jag inser det nu.
If i see it i will let you know.
Om jag ser den säger jag till.
But i see it. I'm certain.
Men det är vad jag ser det är jag säker på.
May i see it anyway?
Får jag se den ändå?
But i see it, and... it's big,
Men jag ser den, och... den är stor,
So can i see it?
Får jag se det?
As i see it, this is what the commission is indeed proposing.
Som jag ser det är det just detta som kommissionen föreslår.
I see all this potential, and i see it squandered.
Jag ser all denna potential, och jag ser den slösas bort.
I see it even in flowers, hear it in music.
Jag ser det i blommorna... jag hör det i musiken.
Well, may i see it?
Får jag se det?
So, when can i see it?
När kan jag se den?
Can i see it?
Får jag se den?
Dude, i see it on the floor.
Jag ser den på golvet, därborta.
May i see it?
Får jag se det?
I see it not as a career is a life.
Jag ser det inte som en karriär, det är ett liv.
I see it, ben, your pain.
Jag ser den, ben. din smärta.

Results: 1022, Time: 0.0656

Word by word translation


see
- se träffa förstår kolla inser
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More